МВР

ОД София

 
12.10.2021 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – София за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Обявление


21.06.2021 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-София за 7 /седем/  вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Обявление


09.03.2021 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР-София за 4 /четири/  вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Обявление


02.03.2021 г. Процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП) - чистач
Обява


01.03.2021 г. Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност - началник сектор КАПОЧР към отдел "Административен"
Обявление


28.01.2021 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
ЗаповедСъобщение: Във връзка с т. 6 от  заповед № рд-91-677/25.11.2020г на министъра на здравеопазването  и   разпоредетелно  писмо   № 8121р- 19959/26.11.2020г  на  министъра на вътрешните работи се прекратява приемът на документи по конкурсна процедура, обявена със  заповед   № 8121к- 10600/16.11.2020 г  за времето от 28.11.2020г до  21.12.2020 г.  За продължаване  на  конкурсната  процедура  ще  бъде  публикувано  съобщение.

 


19.11.2020 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Заповед


09.09.2020 г. Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност - младши експерт (УССД)
Обявление


09.09.2020 г. Обявяване на конкурс за заемане на вакантна длъжност - началник на отдел "Административен"
Обявление


14.02.2020 г. Обяваяване на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавни служители в МВР
Заповед


07.11.2019 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Заповед


24.09.2019 г. Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-София на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка
Заповед