МВР

ОД София

 

РУ Годеч - Полицейски и младши полицейски инспектори

ПИ Радослав Тодоров Борисов обслужва територията на гр. Годеч западно от река Нишава, двете училища, детска градина, гробищен парк, болницата и селата Губеш, Равна, Смолча, Комщица, Бърля, Ропот, Голеш, Връдловци, Станянци, Туден, Разбоище, Букоровци и Станянци с прилежащите им махали.

 

Мл. ПИ Румен Иванов Манчев обслужва територията на гр. Годеч - източно от река Нишава, блоков комплекс „Г. С. Раковски”, вилна зона „Мерудая”, ромската махала и селата Гинци, Бракьовци, Лопушна, Шума, Връбница, Мургаш с прилежащите им махали.

Приемно време:

-всеки понеделник и четвъртък от седмицата от 11.00 до 12.00 часа в служебно помещение   сградата на РУ, находящо се на етаж 1, стая № 22;

-всеки понеделник от 13.00 ч до 14.30 ч в селата Смолча, Комщица и Бърля;

-всеки вторник от 10.00ч до 12.00 ч в селата Ропот, Голеш и Връдловци и Станянци;

-всяка сряда от 13.00 до 15.00ч в селата Губеш и Равна;

-всеки четвъртък от 15.00 до 17.00 ч в селата Туден и Разбойще;

-всеки петък от 13.00 до 15.00 ч в селата Букоровци, Каленовци;