МВР

ОД София

 

РУ Годеч - Полицейски и младши полицейски инспектори

РУ – Годеч обслужва община Годеч, която се състои от 20 населени места и се обслужва от двама младши полицейски инспектори:

Румен Иванов Манчев- мл. експерт –  обслужва Начално училище и североизточната част на гр. Годеч- кв. „Старо село”, кв. „Трап” и селата Губеш, Равна, Туден, Разбоище, Връбница, Мургаш, Букоровци, Каленовци.

Илиян Бойков Илиев- мл. експерт -  обслужва северозападната част на гр. Годеч, з.д „Магнит”, СОУ, поликлиника /болница/, кв. „Молак”, кв. „Елечанова” и селата Ропот, Голеш, Връдловци, Станянци, Смолча, Комщица, Бърля, Шума, Лопушна, Гинци и Бракьовци.

 

Приемно време в приемните помещения на територията на РУ- Годеч от мл. ПИ както следва:
 -с. Шума- всеки първи понеделник от месеца – от 10,00ч. до 12,00ч.;
 -с. Гинци- всеки втори вторник от месеца- от 10,00ч. до 12,00ч.
 -с. Голеш- всеки първи четвъртък от месеца- от 09,30ч. до 11,30ч.
 -с. Комщица- всеки трети четвъртък от месеца- от 09,30ч. до 11,30ч.
 -с. Туден- всеки втори понеделник от месеца- от 10,00ч. до 12,00ч.
 -с. Мургаш- всеки четвърти вторник от месеца- от 09,30ч. до 11,30ч.
 
При невъзможност да се спазва приемното време предварително ще бъде уведомяван по телефона кметският наместник на населеното място.