МВР

ОД София

 
 

Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - София (РДПБЗН - София)

Комисар Георги Иванов

Комисар Георги Иванов Иванов е роден на 26.08.1977 година в град Панагюрище. Средното си образование завършва в гр. Копривщица през 1995 г. Редовната си военна служба отбива в поделение 56550 в гр. Смолян, като граничар. Висшето си образование завършва през 2002 г. във ВИПОНД-МВР, факултет “Пожарна и аварийна безопасност”, образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността “Пожарна и аварийна безопасност”, а през 2006 г.  образователно квалификационна степен „магистър” по специалността „Пожарна и аварийна безопасност”.

От 2002 г. последователно заема следните длъжности:

- инструктор І степен във „ВМЗ” ЕАД в гр. Сопот при РСПАБ – Пловдив.

- инструктор І степен в сектор „Пожарогасене” на РЗ”ПАБ” РДВР – София;

- инструктор VІ степен в сектор „ПГ, АСД и ЗН” при ОДПБЗН – София;

- инструктор V степен в сектор „ПГ, АСД и ЗН” при ОДПБЗН – София;

- ВРИД началник на сектор “„ПГ, АСД и ЗН” при ОДПБЗН – София;

- инструктор ІV степен в сектор „ПГ и АСД” при ОДМВР – София;

- ВНД началник на група „Оперативен комуникационно-информационен център” при ОУПБЗН – София;

- ВНД началник на група „Оперативен център” при ОУПБЗН – София;

- началник на група „Оперативен център” при ОУПБЗН – София;

- началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” при РДПБЗН – София;

- ВПД директор на РДПБЗН- София;

От 18.04.2018 г. със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен на длъжност директор на РДПБЗН- София.

адрес: гр. София, ПК 1574, ул. Гео Милев № 71

телефон за контакт: 02/-982-50-15 и 02/982-50-51

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: сряда от 10:00 часа до 12:00 часа