МВР

ОД София

 

РУ Костинброд - Полицейски и младши полицейски инспектори

Обслужвани райони от ПИ и МлПИ:

І-ви район:
ПИ Силвия Димитрова Георгиева – Стоименова
Мл.ПИ Венцислав Митков Йорданов
Обслужваният район обхваща: І-ви район на гр. Костинброд, с. Голяновци, с. Драговищица, с. Градец, с. Царичина, с. Бучин проход, с. Белидие хан, с. Понор,
с. Дреново, с. Дръмша, с. Чибаовци и прилежащите им вилни зони;

Адреси на приемни:
І-ви район на гр. Костинброд – сградата на РУП – Костинброд, стая № 15 с приемно време: всеки вторник и четвъртък от месеца за времето от 15.30ч. до 17.30ч.
с. Голяновци – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки втори понеделник от месеца за времето от 09.00ч. до 12.00ч.
с. Драговищица – помещение в читалището с приемно време: всеки втори понеделник от месеца за времето от 12.30ч. до 15.30ч.
с. Градец – помещение в сградата на кметството с приемно време: всяка сряда от месеца за времето от 09.00ч. до 12.00ч.
с. Дръмша – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки четвъртък от месеца за времето от 10.00ч. до 12.00ч.
с. Чибаовци – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки четвъртък от месеца за времето от 12.30ч. до 15.00ч.
с. Бучин проход – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки първи и трети петък от месеца за времето от 09.30ч. до 12.30ч.

 

ІІ-ри район:
ПИ Валентин Борисов Борисов
Обслужваният район обхваща: ІІ-ри район на гр. Костинброд и Промишлена зона на гр. Костинброд

Адреси на приемни: сградата на РУ – Костинброд, стая № 11 с приемно време: всеки вторник от месеца за времето от 10.00ч. до 12.00ч. и всеки четвъртък от месеца за времето от 14.00ч. до 16.00ч.

 

ІІІ-ти район:
Мл.ПИ Йоанна Петрова Тодорова
Обслужваният район обхваща: ІІІ-ти район на гр. Костинброд, с. Петърч, с. Безден, с. Опицвет и с. Богьовци и прилежащите им вилни зони;

Адреси на приемни:
с. Петърч – помещение в пристройка към сградата на кметството с приемно време: всеки вторник и четвъртък от месеца за времето от 15.30ч. до 17.30ч.
с. Безден – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки втори понеделник от месеца за времето от 15.30ч. до 17.30ч.
с. Опицвет – помещение в сградата на кметството с приемно време: всяка сряда от месеца за времето от 09.00ч. до 12.00ч.
с. Богьовци – помещение в сградата на кметството с приемно време: всеки втори понеделник от месеца за времето от 09.00ч. до 12.00ч.