МВР

ОД София

 

Заместник- директор на ОД МВР- София, той и началник отдел "Криминална полиция"

Комисар Юри Валентинов Николов


Приемно време: всяка сряда от 14.00 до 15.00 часа