МВР

ОД София

 

РУ Етрополе - Полицейски инспектори

ПИ Георги Георгиев обслужва територията на градската част на гр. Етрополе-северозападната част от бул. ,,Руски“ и вилна зона ,,Язовира“.

ПИ Цветомира Велчева обслужва територията на градската част на гр. Етрополе-югоизточната  част от бул. ,,Руски“.

ПИ Владимир Маринов Василев обслужва територията на село Лъга, село Малък Искър , село Брусен, махала Оселна и село Лопян.

ПИ Владимир Маринов Василев територията на село Ямна, село Рибарица, вилна зона ,,Рибарица , махала Горунака и село Бойковец

Приемно време:

-сградата на РУ МВР-Етрополе, гр. Етрополе, бул. ,,Руски“ №103, тел. 0720/62131, сряда от 14:00ч. до 16:00ч. и петък от 10:00ч. до 12:00ч.;

-с. Бойковец- кметството ет.2, петък от 10:00ч. до 12:00ч.;

-с. Рибарица-кметството ет.1, вторник от.14.00ч. до 16.00ч.;

-с. Ямна –кметството ет.1, вторник от 10:00ч. до 12:00ч.;

-с. Лъга-кметството ет.2, понеделник от 10:00ч. до 12:00ч.;

-с. Малки Искър-кметството ет.2, понеделник от 14:00ч. до 16:00ч. и сряда от 10:00ч. до 12:00ч.;

-с. Брусен-кметството ет.2, сряда  от 14:00ч. до 16:00ч.;

-с. Лопян-кметството ет.2, четвъртък от 14:00ч. до 16:00ч.;

-мах. ,,Горунака“, петък -14:00ч. до 16:00ч.;

 -мах. ,,Оселна“, четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.;