МВР

ОД София

 

Новини

СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ

НАУЧИ КАК

ЗА ДА ОПАЗИМ ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА СТРАНАТА, СТРИКТНО ТРЯБВА
ДА СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/от зелени клони, с които да действате в случай на пожар).

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция.Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ СА МНОГОСТРАННИ:

Екологични

Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.

Икономически

Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране - загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.

Социални

Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО ПОПАДНЕМ В ГОРСКИ ПОЖАР

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката и да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

По най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако имате информация за хора в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

 

 

Кампания на ГД

„Пожарна безопасност и

защита на населението“ – МВР

www.pojarna.com

03 юли 2020

146 акта за нарушаване на забраната за движение на тежкотоварни автомобили са съставени от служители на ОДМВР-София

Във връзка с извършваните ремонтни дейности и въведената временна организация на движение в участъка 30 – 47 км на автомагистрала «Хемус», по републиканския път София – Монтана и участъка Мездра – Ботевград на главен път 1-1 за движение на моторни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона, за времето от 10 до 29 юни екипите на «Пътна полиция» при ОДМВР-София са съставили общо 146 акта за извършени нарушения на забраната за движение на товарни автомобили.

Обръщаме внимание на водачите, че предвидената законова санкция е налагане на Заповед за принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, б.»Ж» и чл. 171, т.2, б.»Н» от ЗДвП, включваща лишаване от СУМПС и спиране от движение на моторното превозно средство за срок от 1 месец и глоба в размер на 300 лева.

 

 

01 юли 2020

Община Костинброд със специална благодарност към ръководството и състава на РУ- Костинброд за безупречната организация и професионални действия при обезпечаване на събитието „Луда надпревара“

Ангажираните с опазването на обществения ред служители на РУ - Костинброд осъществиха контрола и координацията по време на провеждането на автошоуто, организирано на 27 и 28 юни 2020г.

Наред с това по време на мероприятието те следяха за спазването на въведената организация, регулираха  и  осъществяваха пътен контрол върху движението на автомобилите.

Благодарение на създадената перфектна организация от страна на полицията, събитието премина без инциденти и при нужния ред и мерки за сигурност, посочват от Общинската администрация.

Добрата междуинституционална работа между полицията и местната власт за пореден път бе отчетена на изключително добро ниво, не само при обезпечаването на сигурността на културните мероприятия, но и при пълно гарантиране на спокойствието и безопасността на гражданите.

 

 

01 юли 2020

Временна организация на движението във връзка с модернизация на пътя Мездра - Ботевград

Заради изграждането на участъка между Ребърково и Лютидол трафикът ще преминава по второкласния път II-81 - през прохода „Петрохан“ и път II-16 - през Искърското дефиле.

По време на строителните работи движението на всички видове превозни средства в участъка от Ребърково до Лютидол на път Е-79 се ограничава, като пътуващите леки автомобили и превозните средства до 12 тона към София и Видин ще преминават през прохода „Петрохан“ - път II-81, и през Искърското дефиле - път II-16. Допълнителен обходен маршрут за МПС до 4,5 тона е третокласният път III-161 Ребърково - Лютидол и общинската пътна мрежа в село Лютидол.

За по-голяма безопасност трафикът на камионите над 12 тона ще бъде разделен в посоките на движение.

Пътуващите от Видин към София МПС над 12 тона ще се отклоняват при Монтана по път II-81 - прохода „Петрохан“. Превозните средства над 12 тона, които се включват в движението по път I-1 след област Монтана ще преминават по път II-16.

Пътуващите от София към Видин МПС над 12 тона ще преминават по път II-16 през Искърското дефиле.

Предвижда се временната организация на движение да бъде до средата на ноември 2020 г.

12 юни 2020