МВР

ОД София

 

РУ Костенец - Полицейски и младши полицейски инспектори

Приемно време за граждани на ПИ и мл.ПИ:

 

1. инспектор Любомир Иванов Арнаудски – ПИ
 гр.Костенец, сграда РУ - Костенец

- понеделник- 10.00 часа до 12.00 часа
- сряда- 14.00 часа до 16.00 часа

с.Очуша-кметство   

- петък- 10.00 часа до 14.00 часа

2. мл.експерт Мартин Юлианов Хаджийски – мл.ПИ, той и КОС
 гр.Костенец, сграда РУ - Костенец

- понеделник- 09.00 часа до 11.00 часа; 14.00 часа до 16.00 часа
- сряда- 09.00 часа до 11.00 часа; 14.00 часа до 16.00 часа

 

3. мл.експерт Валентина Пеева Копаранова – мл.ПИ
 гр.Костенец, сграда РУ - Костенец

- вторник- 13.30 часа до 15.30 часа
- четвъртък- 13.30 часа до 15.30 часа
 
 

4. мл.експерт Владимир Иванов Манавски – мл.ПИ
с.Горна Василица, кметство - понеделник- 14.00 часа до 16.00 часа
с.Пчелин, кметство - вторник- 14.00 часа до 16.00 часа
гр.Момин проход, кметство  - сряда- 10.00 часа до 12.00 часа
 

5. мл.експерт Георги Иванов Иванов – мл.ПИ

с.Костенец, кметство

- сряда- 14.00 часа до 16.00 часа
- петък- 14.00 часа до 16.00 часа

6. мл.експерт Венцислав Стефанов Димитров – мл.ПИ
  гр. Долна баня,У-Долна баня  

- понеделник - 10.00 часа до 12.00 часа
- четвъртък- 10.00 часа до 12.00 часа

с. Марица, кметство - сряда- 14.00 часа до 16.00 часа
   
с.Гуцал, кметство - петък- 14.00 часа до 16.00 часа