МВР

ОД София

 

РУ Костенец - Полицейски и младши полицейски инспектори

Мл.ПИ Атнас Вучев обслужва територията и землището на гр. Костенец с граници южно от ул. ”Търговска” и ж.п. линията, централна част, промишлен район, кв. „Полето” и ж.к. „Олимпиада”.

Приемно време:

-вторник и четвъртък от 13.30 часа до 15.30 часа в кабинет в сградата на РУ-Костенец находяща се на ул.”Боровец” 13А.;

-тел. 07142/2176 ;

 

ПИ Любомир Арнаудски обслужва територията и землището на гр. Костенец с граници северно от ул. ”Търговска” и ж.п. линията, ЖП гара Костенец, кв. „Върбака”, с. Долна Василица, с. Голак, с.Подгорие и с. Очуша.

Приемно време:

-понеделник от 10.00 часа до 12.00 часа и сряда от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинет в сградата на РУ-Костенец находяща се на ул.”Боровец” 13А;

- в петък от 10.00 часа до 14.00 часа в с. Очуша и с. Подгорие в кметството на с. Очуша;

-тел. 07142/2176; 

 

Мл. ПИ Владимир Манавски обслужва територията и землището на гр. Момин проход, ЖП гара Момин Проход, ЖП гара Немирово, с. Горна Василица, с.Пчелин и Пчелински минерални бани, както и махалите Три къщи и Гьола.

Приемно време:

- понеделник от 14.00 часа до 16.00 часа с. Горна Василица;

- вторник от14.00 часа до 16.00 часа в с. Пчелин ;

- сряда от 10.00 часа до 12.00 часа в гр. Момин проход - приемно помещение в сградата на пощата на ул. ”Хр. Ботев” № 30;

- тел. 07142/2176; 

 

МЛ. ПИ Георги Иванов Иванов обслужва територията и землището на с. Костенец, вили Костенец , х.  Гургулица и х.Белмекен.

Приемно време:

- сряда и петък от 14.00 часа до 16.00 часа в приемно помещение в сградата на кметството на ул. „Радост” № 23;

- тел. 07144/5079;

 

Мл. ПИ Венцислав Димитров обслужва територията и землището на гр. Долна баня с граници южно от ул. „Търговска”.

Приемно време:

-понеделник от 10.00 часа до 12.00 часа и сряда от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинет в сградата на Участък Долна баня;

-тел.07120-2131;

                       

ПИ Спас Зубев обслужва територията и землището на гр. Долна баня с граници северно от ул. „Търговска”.

Приемно време:

- вторник от 10.00 часа до 12.00 часа в кабинет в сградата на Участък Долна баня;

- четвъртък от 14.00 часа до 16.00 часа в кабинет в сградата на Участък Долна баня;

- тел.07120/2131;

 

Мл.ПИ Марин Николов Никифоров обслужва територията и землищата на село Свети Спас, както и селата Гуцал и Марица от Община Самоков.

Приемно време:

- с. Свети Спас- вторник от 10.00 часа до 12.00 часа в кабинет в сградата на Участък Долна баня. тел.07120-2131;

- с. Марица - сряда от 14.00 часа до 16.00 часа в приемно помещение в сградата на кметството. тел. 07122-8220;

- с. Гуцал в петък от 14.00 часа до 16.00 часа в приемно помещение в сградата на кметството. тел.07122-0220;