МВР

ОД София

 

СТРУКТУРА

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СОФИЯ

1. РЪКОВОДСТВО:

1.1. ДИРЕКТОР;

1.2. ЗАМ. ДИРЕКТОР.

 

2. ОТДЕЛ "КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ":

2.1. СЕКТОР "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ";

2.1.1. ГРУПА "ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА";

2.1.2. ГРУПА "ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА";

2.1.3. ГРУПА "ИЗДИРВАНЕ".

2.2. СЕКТОР "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ":

2.2.1. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ОТРАСЛИТЕ НА ИКОНОМИКАТА";

2.2.2. ГРУПА "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ВЪВ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНАТА СИСТЕМА".

2.3. СЕКТОР "НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ".

2.4. ГРУПА "ОПЕРАТИВЕН АНАЛИЗ И ПОЛИЦЕЙСКА СТАТИСТИКА".

 

3. ОТДЕЛ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ":

3.1. СЕКТОР "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ":

3.1.1. ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД";

3.1.2. "ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ";

3.1.3. "КОНТРОЛ НАД ОБЩООПАСНИТЕ СРЕДСТВА".

3.2. СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ":

3.2.1. ГРУПА "РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ ИМ И ВОДАЧИ";

3.2.2. ГРУПА "ОТЧЕТ НА ПТП, АНД И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ";

3.2.3. ГРУПА "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ПЪТЕН КОНТРОЛ И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ":

3.2.3.1 "АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ".

3.2.4. ГРУПА "КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПО ГЛАВНИ ПЪТИЩА И  АВТОМАГИСТРАЛИ".

 

4. ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ":

4.1. СЕКТОР "РАЗСЛЕДВАНЕ - РУ - СЛИВНИЦА, РУ - СВОГЕ, РУ - КОСТИНБРОД И РУ - ГОДЕЧ";

4.2. СЕКТОР "РАЗСЛЕДВАНЕ – РУ - БОТЕВГРАД, РУ - ПРАВЕЦ И РУ - ЕТРОПОЛЕ";

4.3. СЕКТОР "РАЗСЛЕДВАНЕ – РУ - САМОКОВ, РУ - КОСТЕНЕЦ И РУ - ИХТИМАН";

4.4. СЕКТОР "РАЗСЛЕДВАНЕ – РУ - ЕЛИН ПЕЛИН И РУ - ПИРДОП".

 

5. ГРУПА "МИГРАЦИЯ".

6. ГРУПА "ОПЕРАТИВНА ДЕЖУРНА ЧАСТ".

7. СЕКТОР "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ".

8. ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН":

8.1. СЕКТОР "КООРДИНАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ";

8.2. СЕКТОР "ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ".

 

9. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – САМОКОВ.

10. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПИРДОП.

11. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ЕЛИН ПЕЛИН.

12. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – СЛИВНИЦА.

13. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – БОТЕВГРАД.

14. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ЕТРОПОЛЕ.

15. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ИХТИМАН.

16. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – СВОГЕ.

17. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ПРАВЕЦ.

18. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КОСТИНБРОД.

19. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – КОСТЕНЕЦ.

20. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ – ГОДЕЧ.

Структора ОДМВР-София
 odmvr_sofia