МВР

ОД София

 

РУ Правец - Полицейски и младши полицейски инспектори

ПИ Мария Василева  обслужва територията на град Правец.

Приемно време:

-понеделник от 10:00 часа до 11:00 часа в сградата на РУ-Правец, стая №5;

-четвъртък от 09:30 часа до 10:30 часа в сградата на РУ-Правец, стая №5;

- тел.07133/22-02, 07133/23-79;Мл.ПИ Марио Петров обслужва територията на село Разлив.

Приемно време:

-вторник от 09:30 часа до 10:30 часа в обособената приемна в сградата на кметството в село Разлив

-тел.07133/22-02, 07133/23-79;

 

Мл. ПИ Димитър Доков обслужва територията на с. Джурово.

Приемно време:

-понеделник от 13:30 часа до 14:30 часа в обособена приемна на вторият етаж в сградата на кметството на село Джурово;

-тел. 07133/22-02, 07133/23-79;

 

ПИ Христо Христов обслужва територията на селата: с. Правешка Лакавица, с. Калугерово, с. Осиковица и с. Осиковска Лакавица.

Приемно време:

-понеделник от 09:00 часа до 10:00 часа в село Осиковска Лакавица, сградата на кметството в кабинета на кмета;

-понеделник от 10:30 часа до 11:30 часа в село Осиковица, сградата на кметството в кабинета на кмета;

-петък от 09:30 часа до 10:30 часа в село Правешка Лакавица, сградата на кметството в кабинета на кмета ;

-петък от 11:00 часа до 12:00 часа в село Калугерово, като приема на граждани се осъществява в обособена приемна на вторият етаж в сградата на кметството;

-тел. 07133/22-02, 07133/23-79;

 

Мл. ПИ Мирослав Тодоров обслужва територията на селата: с. Своде, с. Манаселска Река, с. Видраре и с. Равнище.

Приемно време:

-сряда от 09:00 часа до 10:00 часа в село Видраре, като приема на граждани се осъществява в обособена приемна на вторият етаж в сградата на кметството;

-сряда от 10:30 часа до 11:30 часа в село Манаселска Река, като приема на граждани се осъществява в сградата на кметството в кабинета на кмета;

-сряда от 13:30 часа до 14:30 часа в село Равнище, като приема на граждани се осъществява в сградата на кметството в кабинета на кмета ;

-сряда от 15:00 часа до 16:00 часа в село Своде, като  приема на граждани се осъществява в сградата на кметството в кабинета на кмета;

-тел. 07133/22-02, 07133/23-79;