МВР

ОД София

 

РУ Правец - Полицейски и младши полицейски инспектори

РАЙОНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПИ И МЛ.ПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:

 

1-ви микрорайон- гр.Правец, с.Разлив
2-ри микрорайн- с.Осиковска Лъкавица, с.Правешка Лъкавица, с.Калугерово и с.Своде
3-ти микрорайон- с.Осиковица, с.Джурово, с.Видраре, сРавнище и с.Манаселска река

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ:


1. Инсп.Георги Васков Георгиев-ПИ – обслужва гр.Правец, с.Разлив,  с. Осиковска Лъкавица, с.Правешка Лъкавица, с.Калугерово и с.Своде

приемно време:
гр. Правец: понеделник – 10.00ч. – 11.00 ч., четвъртък – 09.30ч. – 10.30ч.-РУ Правец;

с. Осиковска Лъкавица- вторник- 11.00ч.- 12.00ч. –стая на кметството;

с.Разлив-вторник- 09.30ч.- 10.30ч. –стая на кметството;

с.Правешка Лъкавица-петък-09.30ч.-10.30ч.-стая на кметството;

с.Калугерово-петък-11.00ч.-12.00ч.-оборудвана приемна в сградата на кметството;

с.Своде-петък-13.00ч.14.00ч.-стая на кметството

 

2.мл.експ.Мирослав Николов Тодоров-мл.ПИ-обслужва с.Осиковица, с.Джурово, с.Видраре, с.Равнище и с.Манаселска река

приемно време:
с.Осиковица-понеделник-13.00ч.-14.00ч.

с.Джурово-понеделник-14.30ч.-16.00ч.

с.Видраре-сряда-10.00ч.-11.00ч.

с.Равнище-сряда-11.30ч.-12.30ч.

с.Манаселска река-сряда-13.00ч.-14.00ч.