МВР

ОД София

 

РУ Ихтиман - Полицейски и младши полицейски инспектори

 

Приемна в гр. Ихтиман:
Адрес: ул. “Цар Освободител”, № 132А, тел. 0724/8 35 69,

Приемна УП-Вакарел: Началник Участък – старши инспектор Даниел Ламбов
Адрес: с. Вакарел, ул. “Васил Левски” № 68, тел. 07143/22 11, а на останалите села - в сградите на кметствата.

ПИ Деко Деков и мл.експ. Св. Рудаков , обслужва територията, включваща югоизточната и югоизточната част от територията на гр. Ихтиман и село Мирово, село Мухово, село Черньово, село Полянци и село Боерица.

Приемно време:

-понеделник от 13.00 до15.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А; от 14.00 до16.00 часа в с. Мирово и с. Мухово;

-вторник от 10.00 до 12.00 часа в с. Черньово и с. Полянци;

-сряда от 09.00 до10 часа и от 16.00 до 17.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

-четвъртък от 11.00 до 12.00 часа в с. Боерица и от 16.00 до 17.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

-петък от 10.00 до 11.00 часа и от 14.00 до 15.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

- телефон 0727 /82221;

 

ПИ Ангел Величков и мл.експ . Д.Оцетов. обслужва територията, включваща северозападната и североизточната част от територията на гр. Ихтиман и селата Стамболово, Живково, Венковец, Веринско и Борика.

Приемно време:

-понеделник от 10.00 до 12.00 часа с. Живково, с. Веринско и с. Борика и от 14.00 до 16.00 часа в гр. Ихтиман;

-вторник от 09.00 до 10.00 часа в с. Стамболово и от 13.00 до 15.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

-сряда от 10.00 до 11.00 часа в гр. Ихтиман и от 15.00 до 17.00 часа в с. Венковец;

-четвъртък от 15.00 до 16.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

-петък от 09.00 до 10.00 часа в гр. Ихтиман ул. „Цар Освободител“, № 134 А;

- телефон 0727 /82221;

 

Мл. ПИ Ралица Иванова обслужва територията на село Вакарел, село Пауново, село Костадинкино, село Белица, село Селянин, село Бърдо, село Бузяковци, село Суевци и прилежащите махали.

Приемно време:

-понеделник от 14.00 до 16.00 часа в с. Вакарел; от 11.00 до 12.00 часа в с. Бузяковци и от 13.00 до 14.00 часа в с. Белица;

-вторник от 09.00 до 13.00 часа в с. Вакарел;

-четвъртък от 16.00 до 17.00 часа в с. Вакарел и от 11.00 до 12.00 часа в с.  Костадинкино, с. Пауново;

- телефон 0727 /82221;

 

Мл.ПИ и И”КОС” Стефан Зашев

Понеделник – Петък: 09-11 часа, 14-16 часа в гр. Ихтиман

 

П.И. Георги Митев – отговорник „Пътен контрол"  - РУ – Ихтиман.