МВР

ОД София

 

РУ Ихтиман - Полицейски и младши полицейски инспектори

 

Приемна в гр. Ихтиман:
Адрес: ул. “Цар Освободител”, № 132А, тел. 0724/8 35 69,

Приемна УП-Вакарел: Началник Участък – старши инспектор Даниел Ламбов
Адрес: с. Вакарел, ул. “Васил Левски” № 68, тел. 07143/22 11, а на останалите села - в сградите на кметствата.

 

ПИ Ангел Величков  и мл.инсп. Д. Оцетов

Понеделник: 13-14 часа в гр. Ихтиман
Вторник: 11-12 часа, 16- 18 часа в гр. Ихтиман
Сряда: 09-10 часа, 16-18 часа в гр. Ихтиман
Петък: 10-11 часа, 14-15 часа в гр. Ихтиман

Понеделник: 11-12 часа в с. Живково, с. Веринско, с. Борика; 14-16 часа в гр. Ихтиман
Вторник: 09-11 часа в с. Мирово, с. Стамболово; 13-15 часа в гр. Ихтиман, с. Черньово, с. Полянци
Сряда: 10-11 часа в гр. Ихтиман; 15-17 часа в с. Боерица, с. Венковец
Четвъртък: 15-16 часа в гр. Ихтиман
Петък: 09-10 часа в гр. Ихтиман; 15-17 часа в с. Мухово

 

Мл. ПИ Ралица Иванова

Вторник: 10-12 часа в с. Вакарел; всеки втори и четвърти вторник от месеца 11-12ч. в с. Бузяковци, 13-14 часа в с. Белица
Четвъртък: 16-18 часа в с. Вакарел; всеки първи и трети четвъртък от месеца 11-12 часа в с. Костадинкино и в с. Пауново

 

ПИ Деко Деков и мл.инсп. Св.Рудаков

Понеделник: 11-12 часа, 14-15 часа в гр. Ихтиман
Вторник: 10-12 часа, 15-17 часа в гр. Ихтиман
Сряда: 10-11 часа, 15-17 часа в гр. Ихтиман
Четвъртък: 09-10 часа, 16-17 часа в гр. Ихтиман
Петък: 00-11 часа, 16-17 часа в гр. Ихтиман

 

Мл. ПИ и И”КОС” Стефан Зашев

Понеделник – петък: 09-11 часа, 14-16 часа в гр. Ихтиман

 

ПИ Георги Митев – отговорник „Пътен Контрол „  - РУ – Ихтиман