МВР

ОД София

 

РУ Самоков - Полицейски и младши полицейски инспектори

Район І : 
ПИ: инспектор Димитър Бориславов Галчев и Мл.ПИ: мл.експерт Фарида Ибрахим Саид обслужващ района и отговаря за част от територията на гр.Самоков, с граници както следва:
ИЗТОК – парк „Ридо” със селата Шипочане и Ново село
ЗАПАД – река Искър
СЕВЕР – ул.”Търговска”, бул.”Искър”, ул.”Граф Игнатиев”, ул.”Княз Дондуков” и ул.”Ихтиманско шосе” 
ЮГ – ул.”Македония”, бул.”Искър”, ул.”Софроний Врачански”, ул.”Цар Борис ІІІ” и ул.”Константин Фотинов”                         

Приемно време:
- Кооперативен пазар в гр.Самоков: понеделник за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;
- Кметство в с.Ново село: вторник за времето от 15,30 ч. до 16,30 часа;
- Кметство в с.Шипочане: вторник за времето от 14,00 ч. до 15,00 часа;
- Сграда на РУП-Самоков в стая № 107: сряда за времето от 14,00 ч. до 16,00 часа.

 

Район ІІ :
ПИ: инспектор Христо Христов Йотовски и Мл.ПИ: мл.експерт Станимир Маринов Андонов обслужващи района отговарят за част от територията на гр.Самоков, а именно квартал „Самоково” и е с граници както следва:
ИЗТОК – река Искър
ЗАПАД – ул.”Рилска малина” до края на гр.Самоков
СЕВЕР – ул.”Преспа”, ул.”Ястребец” до ул.”Рилска малина”
ЮГ – фирма „Самел-90” АД                                

Приемно време:  В сградата на РУ - Самоков, в стая № 104 и в стая № 113: вторник и четвъртък за времето от 14,30 ч. до 16,00 ч.

 

Район ІІІ :
Мл.ПИ: мл.експерт Здравко Любенов Гавадинов обслужващ района отговаря за част от територията на гр.Самоков, с граници както следва:
ИЗТОК – река Искър
ЗАПАД – Околовръстен път до края на града
СЕВЕР – Края на гр.Самоков
ЮГ – ул.”Преспа”, ул.”Ястребец” до ул.”Рилска малина” и село Доспей

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков, стая № 110: понеделник и сряда за времето от 14,00 ч. до 16,00 ч.
- Кметство в с.Доспей: петък за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;

 

Район ІV :
ПИ: инспектор Емил Иванов Петров и Мл.ПИ: мл.експерт Катрин Николаева Костова обслужващи района отговарят за част от територията на гр.Самоков, а именно ІІІ ти и ІV район и е с граници както следва:
Изток – парк „Ридо”
Запад – река Искър
Север – ул.”Македония”, бул.”Искър”, ул.”Софроний Врачански”, ул.”Цар Борис ІІІ” и ул.”Константин Фотинов”
Юг – Края на гр.Самоков

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков, стая № 109: понеделник и петък за времето от 14,00 ч. до 16,00 ч.

 

Район V :
ПИ: инспектор Кирил Любомиров Божков отговарящ за територията включваща селата: с.Рельово, с.Белчин, б.к. Белчин бани, с.Клисура, с.Алино, с.Поповяне, с.Ковачевци, с.Ярлово, с.Яребковица и вилна зона “Ярема”. 

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков, стая №113: понеделник и петък за времето от 14,00ч. до 16,00ч.             
- Кметство в с.Рельово: вторник за времето от 15,30 ч. до 17,00 часа;
- Кметство в с.Алино: четвъртък за времето от 15,00 ч. до 16,00 часа;
- Кметство в с.Белчин: вторник за времето от 13,30 ч. до 15,00 часа;
- Кметство в с.Клисура: вторник за времето от 10,00 ч. до 11,30 часа;
- Кметство в с.Поповяне: четвъртък за времето от 13,30 ч. до 14,30 часа;
- Кметство в с.Ковачевци: четвъртък за времето от 11,30 ч. до 12,30 часа;
- Кметство в с.Ярлово: четвъртък за времето от 10,00 ч. до 11,00 часа;
            

Район VІ :
ПИ: инспектор Георги Василев Механджийски отговарящ за територията включваща селата: с.Продановци, с.Райово, с.Широки дол, с.Горни Окол, с.Долни Окол и вилни зони “Мечката” и “Щъркелово гнездо”.

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков, стая № 112: понеделник и петък за времето от 14,00ч. до 16,00ч.
- Кметство в с.Горни Окол: вторник за времето от 10,00 ч. до 11,30 часа;
- Кметство в с.Долни Окол: вторник за времето от 12,00 ч. до 13,00 часа;
- Кметство в с.Широки дол: сряда за времето от 10,30 ч. до 12,00 часа;
- Кметство в с.Продановци: четвъртък за времето от 10,00 ч. до 11,00 часа;
- Кметство в с.Райово: четвъртък за времето от 11,15 ч. до 12,15 часа;
             

Район VІІ :
мл.ПИ: мл.експерт Асен Василев Даганов отговарящ за територията включваща селата: с.Бели Искър, с.Мала църква, с.Маджаре, с.Говедарци и к.к. “Мальовица”.

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков, стая 112: понеделник за времето от 14,00ч. до 16,00ч.
- Кметство в с.Говедарци: вторник за времето от 09,00 ч. до 10,30 часа;
- Кметство в с.Мала църква: сряда за времето от 09,30 ч. до 10,30 часа;
- Кметство в с.Маджаре: вторник за времето от 11,00 ч. до 12,00 часа;
- Кметство в с.Бели Искър: сряда за времето от 11,00 ч. до 12,00 часа;

 

Контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси :

Мл.ПИ: мл.експерт Георги Христов Мазнев отговаря за контрола върху дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, осъществявани от физически, юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон на територията, обслужвана от Районно управление - Самоков

Приемно време:
- Сграда на РУ - Самоков в стая № 106: понеделник и сряда за времето: от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 ч. до 17,00 ч.

 

Участък - Боровец

Район VІІІ:
ПИ: инспектор Красимир Симеонов Петров и Мл.ПИ: мл.експерт Васил Валентинов Вардаров  отговарят за територията на курортен комплекс “Боровец”, включващ територия на к.к Боровец, с. Радуил и базите за социален отдих.

Приемно време:
- Кметство в с.Радуил: вторник за времето от 09,00 ч. до 12,00 часа;
- Кметство в с.Радуил: четвъртък за времето от 13,00 ч. до 15,00 часа;
- Сграда на Участък - Боровец: вторник за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;
- Сграда на Участък - Боровец: сряда за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;
- Сграда на Участък - Боровец: четвъртък за времето от 14,00 ч. до 16,00 часа;
 

 

Участък - Седми квартал

Район ІХ :
Мл.ПИ: мл.експерт Кирил Павлов Иванов отговаря за част от територията на град Самоков , с граници както следва:
ЮГ – ул.”Ихтиманско шосе“, ул.”Княз Дондуков”, ул.”Граф Игнатиев”, река Искър;
ИЗТОК – края на гр. Самоков;
ЗАПАД – река Искър;
СЕВЕР– Околовръстен път, края на гр.Самоков както и селата Драгушиново и Злокучане.                           

Приемно време:
- Кметство в с.Драгушиново: вторник за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;
- Кметство в с.Злокучане: вторник за времето от 13,00 ч. до 15,00 часа;
- Сграда на Участък - „7-ми кв.”: понеделник за времето от 14,00 ч. до 16,00 часа;
- Сграда на Участък - „7-ми кв.”: четвъртък за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа;
- Сграда на Участък - „7-ми кв.”: петък за времето от 14,00 ч. до 16,00 часа;