МВР

ОД София

 

РУ Самоков - Полицейски и младши полицейски инспектори

ПИ Здравко Йорданов обслужва територията в гр. Самоков с граници източно: парк „Ридо“ ;  западно: река „Искър“; северно: ул. “Търговска“, ул. “Професор Васил Захариев“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. “Подридна“; южно: магазин „Билла“, ул.“Софроний  Врачански“, ул. “Цар Борис III“, ул. “Константин Фотинов“ в гр.Самоков и обслужващата територия на село Шипочане;

Мл. ПИ Веселин Петров обслужва територията в гр. Самоков с граници: източно: парк „Ридо“; западно: река „Искър“; южно: ул. “Търговска“, ул. “Професор Васил Захариев“, ул. „Димчо Дебелянов“, ул. “Подридна“; северно: ул. “Граф Игнатиев“, ул. “Княз Дондуков“, ул. “Професор Васил Захариев“, част от кв.“Възраждане“ в гр.Самоков и територия на село Ново село.

Приемно време:

- понеделник за времето от 10,00 часа до 12,00 часа Кооперативен пазар в гр. Самоков

- вторник за времето от 15,30 часа до 16,30 часа  в Кметство на с. Ново село

- вторник за времето от 14,00 часа до 15,00 часа в Кметство в с. Шипочане

- сряда за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на РУ-Самоков в стая № 107 и стая № 113

 

ПИ Христо Йотовски  обслужва територията в гр. Самоков с граници: източно: коритото на река „Искър“,  западно: безименна улица до комплекс „Мечит“, направление градинки до бл.18, северно: Кръгово кръстовище – общински блок (ул. “Любен Чакалов“ с ул. “Преспа“) и южно ул. “Райна Княгиня и териториална граница на фирма „Самел-90“ АД – края на град Самоков.

Приемно време:

- вторник от 14,30 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 104

- четвъртък за времето от 14,30 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 104

 

МЛ. ПИ Станимир Андонов обслужва територията в гр. Самоков с граници: безименна улица до комплекс „Мечит“, направление градинки до търговски комплекс „Искър“, ул.“Преспа“, западно: пътя и граници на землището на село Доспей, северно: ул.“Ястребец“ и южно: териториална граница на бивше предприятие „Самоковска комуна“ АД (фирма „Самоковска текстилна компания“ АД) – края на град Самоков.

Приемно време:

- вторник от 14,30 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 113

- четвъртък от 14,30 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 113

 

ПИ Емил Петров обслужва територията в гр. Самоков с граници: северно: магазин „Билла“, ул. “Софроний Врачански“, ул. “Цар Борис III“, ул. “Константин Фотинов“; източно: парк „Ридо“;  южно: ул. “Баба Фота“, ул. “Цар Борис III“, ул. “Захари Хаджигюров“; западно: река „Искър“.

Мл. ПИ Катрин Божкова  обслужва територията в гр. Самоков с граници: северно:  ул.  “Баба Фота“, ул.“Цар Борис III“, ул. “Захари Хаджигюров“; източно: парк „Ридо“;  южно: края на гр.Самоков; западно: река „Искър“.

Приемно време:

- понеделник от 14,00 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 109

- петък от 14,00 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 109

 

Мл.ПИ Здравко Гавадинов – обслужва територията в гр. Самоков с граници:  изток: коритото на река Искър, западно: Околовръстен път до края на гр.Самоков, северно: до края на гр. Самоков и южно: ул. “Преспа“, ул. “Ястребец“ до ул. “Рилска малина“ и територията на село Доспей.

Приемно време:

- понеделник от 14,00 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 110

- сряда от 14,00 часа до 16,00 часа в сградата на РУ - Самоков в стая № 110

-петък за времето от 10,00 ч. до 12,00 часа в кметство в с. Доспей

 

ПИ Георги Василев Механджийски обслужва територията на селата: с. Продановци, с. Райово, с. Широки дол, с. Горни Окол, с. Долни Окол и вилни зони “Мечката” и “Щъркелово гнездо”.

Приемно време:

- понеделник и петък за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в  сграда на РУ-Самоков, стая № 112

- вторник за времето от 10,00 часа до 11,30 часа в кметство в с. Горни Окол

- вторник за времето от 12,00 часа до 13,00 часа в кметство в с. Долни Окол

- сряда за времето от 10,30 часа до 12,00 часа в кметство в с. Широки дол

- четвъртък за времето от 10,00 часа до 11,00 часа в кметство в с. Продановци

- Кметство в с. Райово: четвъртък за времето от 11,15 ч. до 12,15 часа;

 

ПИ Кирил Божков обслужва територията на селата: с. Рельово, с. Белчин, б.к. Белчи н бани, с.  Клисура и с.Алино.

Мл. ПИ Ангел Елин обслужва територията на селата: с. Поповяне, с. Ковачевци, с. Ярлово, с. Яребковица и вилна зона “Ярема”.

Приемно време:

- понеделник и петък за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на РУ - Самоков, стая № 111 и стая №113  

- вторник за времето от 15,30 часа до 17,00 часа в кметство на с. Рельово

- вторник за времето от 10,00 часа до 11,30 часа в кметство на с. Клисура

- вторник за времето от 13,30 часа до 15,00 часа в кметство на с.  Белчин

- четвъртък за времето от 15,00 часа до 16,00 часа в кметство в с. Алино

- четвъртък за времето от 13,30 часа до 14,30 часа в кметство в с. Поповяне

- четвъртък за времето от 11,30 часа до 12,30 часа в кметство в с. Ковачевци

- четвъртък за времето от 10,00 часа до 11,00 часа в кметство в с. Ярлово

 

МЛ. ПИ Георги Георгиев обслужва територията на селата: с. Маджаре и с. Говедарци, както и туристически комплекс “Мальовица”. 

ПИ Фарида Саид обслужва територията на селата: с. Бели Искър и с. Мала църква.

Приемно време:

- понеделник за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на РУ - Самоков, стая 113

- вторник за времето от 09,00 часа до 10,30 часа в кметство на с. Говедарци

- вторник за времето от 11,00 ч. до 12,00 часа в кметство на с. Маджаре

- сряда за времето от 09,30 часа до 10,30 часа в кметство на с. Мала църква

- сряда за времето от 11,00 часа до 12,00 часа в кметство на с. Бели Искър:;

 

Мл. ПИ Васил Вардаров обслужва територията на к.к Боровец и с. Радуил

Приемно време:

- вторник за времето от 09,00 часа до 12,00 часа в кметство на с. Радуил

- вторник за времето от 10,00 часа до 12,00 часа в сграда на Участък - Боровец

- сряда за времето от 10,00 часа до 12,00 часа в сграда на Участък - Боровец

- четвъртък за времето от 13,00 часа до 15,00 часа в кметство в с. Радуил

- четвъртък за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на Участък - Боровец

 

ПИ Ивайло Анев обслужва територията в гр. Самоков с граници: края на гр. Самоков и границите на местността „Турски гробища“; западно: ул. “Христо Максимов“; северно: територията на селата Драгушиново и Злокучане; южно: ул. “Николай Николаевич“, ул. “Спартак“, кв. “Герена“. 

Мл. ПИ Кирил Иванов обслужва територията в гр. Самоков с граници източно: ул. “Христо Максимов“; западно: коритото на река „Искър“; северно: Околовръстен път – края на град Самоков; южно: ул. “Осогово“, ул. “Николай Николаевич“.

Мл. ПИ Стефан Гьошев обслужва територията в гр. Самоков с граници: източно: ул. „Безименна“ в кв. „Герена“; западно: коритото на река „Искър“; северно: ул. “Осогово“, ул.“Николай Николаевич“, ул. “Спартак“, кв. “Герена“;  южно: ул. “Граф Игнатиев“, ул. “Княз Дондуков“, ул. “Професор Васил Захариев“ и ул. “Ихтиманско шосе“.

Приемно време:

- понеделник за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на Участък - „7-ми кв.”

- вторник за времето от 10,00 часа до 12,00 часа в кметство на с. Драгушиново

- вторник за времето от 13,00 часа до 15,00 часа в кметство в с. Злокучане

- четвъртък за времето от 10,00 часа до 12,00 часа в сграда на Участък - „7-ми кв.”

- петък за времето от 14,00 часа до 16,00 часа в сграда на Участък - „7-ми кв.”