МВР

ОД София

 

РУ Сливница - Полицейски и младши полицейски инспектори

ПИ Владислава Мирчева обслужва територията на гр. Драгоман западно от железопътна линия „София – Калотина” и селата Прекръсте, Летница, Калотина, Ново Бърдо, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци и Липинци. Територията на селата: с. Габер, с. Владиславци, с. Несла, с. Вишан, с. Горно село, с. Долно ново село, с. Долна Невля, с. Круша, с. Грълска падина, с. Дреатин, с. Чуковезер, с. Табан, с. Начево, Камбелевци, с. Чорул, с. Ялботина, с. Цацаровци, с. Чеканец, с. М. Белево, с. Драгоил–

Мл. ПИ Борислав Александров обслужва територията на гр. Драгоман източно от железопътна линия „София – Калотина” и селата Големо Малово,  Раяновци, Мало Малово, Василовци,  Цръклевци.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Приемно време:

- понеделник, сряда и петък от 16.00 часа до 17.30 часа гр. Драгоман, приемна в Участък ”Драгоман”, ул. ”Първи май” № 4 (за гр. Драгоман и селата Летница, Прекръсте, Драгоил);

- вторник от 13.30 часа до 15.00 часа в с. Габер, сградата на кметството (за селата Габер, Чорул, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Цацаровци, Ялботина, Дреатин, Начево, Чеканец);

- вторник от 15.30 часа до 17.00 часа  в с. Несла, сградата на кметството (за селата Несла, Владиславци, Вишан, Долно ново село, Круша, Грълска падина, Долна Невля, Горно ново село);

- четвъртък от 10.00 часа до 11.30 часа в с. Калотина, сградата на кметството ( за селата Калотина, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци, Липинци, Ново бърдо);

- четвъртък от 13.30 часа до 15.00 часа в с. Големо Малово, сградата на кметството (за селата Големо Малово, Раяновци, Мало Малово);

- четвъртък от 15.30 часа до 17.00 часа в с. Василовци, сградата на кметството (за селата Василовци и Цръклевци);

 

ПИ Лазар Любомиров обслужва северната част от територията на гр. Сливница с граници на юг ТП 8112; ул.„Патриарх Евтимий”; ул. ”Паисий Хилендарски” до коритото на р. Сливнишка река;  р. Сливнишка река, и територията на гр. Сливница южно от р. Сливнишка река и селата Гълъбовци, Гургулят и Ракита

Мл. ПИ Милена Страшимирова обслужва територията на гр. Сливница с граници: север – ТП 8112 и ул. „Патриарх Евтимий”,  изток - ул.”Паисий Хилендарски” от пл.”Съединение” до коритото на р. Сливнишка река, юг - р. Сливнишка река; селата Алдомировци, Братушково, Радуловци, Извор, Бахалин, Бърложница, Драготинци, Пищане, Повалиръж и Пометковци.   

Приемно време:

-понеделник, сряда и петък от 16.00 часа до 17.30 часа в  гр. Сливница, приемна в сградата на община Сливница;

-вторник от 13.00 часа до 14.00 часа в с. Гълъбовци, сградата на кметството;

-вторник от 14.30 часа до 15.30 часа в с. Гургулят, сградата на кметството;

-вторник от 16.00 часа до 17.00 часа в с. Ракита, сградата на кметството;

-вторник от 10.30 часа до 12.00 часа в с. Алдомировци, сградата на кметството (за селата Алдомировци и Братушково);

-четвъртък от 10.30 часа до 11.30 часа в с. Радуловци, сградата на кметството;

-четвъртък от 13.00 часа до 14.00 часа в с. Извор, сградата на кметството (за селата Извор и Бахалин);

-четвъртък от 14.30 часа до 15.30 часа в с. Бърложница, сградата на кметството;

-четвъртък от 16.00 часа до 17.00 часа в с. Драготинци, сградата на кметството (за селата Драготинци, Пищане и Повалиръж);

- тел. 0727 42 777; 02 982 52 35


ПИ Виктор Караколев обслужва територията на селата: с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Росоман, с. Златуша, с. Делян и с. Мала Раковица.

Мл. ПИ Станислав Иванов обслужва селата: с. Пролеша, с. Хераково и с. Храбърско.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Мл. ПИ Христо Христов обслужва територията на гр. Божурище западно от бул. ”Европа” с граница на север – ул. ”Гурмазовско шосе”.

Мл. ПИ Венцислав Марков обслужва територията на гр. Божурище северно от ул. ”Гурмазовско шосе” и от коритото на р. Гурмазовска река, в частта му от бул. ”Европа” в посока североизток.

Мл. ПИ Светослав Булвански обслужва територията на гр. Божурище източно от бул. ”Европа” с граница на север –  р. Гурмазовска река.

Телефон: 02 993 37 77; 02 982 25 97

Приемно време:

-понеделник, сряда и петък от 16.00 часа до 17.30 часа в гр. Божурище, приемна в Участък „Божурище”;

-вторник от 13.00 часа до 14.00 часа в с. Гурмазово, сградата на кметството ;;

-вторник от 14.30 часа до 15.30 часа в с. Пожарево, сградата на кметството

-вторник от 16.00 часа до 17.00 часа в с. Златуша, сградата на кметството (за селата Златуша, Росоман, Делян, Мала Раковица) ;

-четвъртък от 13.00 часа до 14.00 часа в с. Храбърско, сградата на кметството;

-четвъртък от 14.30 часа до 15.30 часа в с. Хераково, сградата на кметството ;

-четвъртък от 16.00 часа до 17.00 часа в с. Пролеша, сградата на кметството ;