МВР

ОД София

 

РУ Сливница - Полицейски инспектори

Полицейските и мл. полицейските инспектори при РУ - Сливница изпълняват служебните си задължения по райони и с приемно време както следва:

За Община Драгоман:
Инспектор Владислава Мирчева – ПИ
Обслужва територията на гр. Драгоман западно от железопътна линия „София – Калотина” и селата Прекръсте, Летница, Калотина, Ново Бърдо, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци и Липинци. Територията на селата Габер, Владиславци, Несла, Вишан, Горно село, Долно ново село, Долна Невля, Круша, Грълска падина, Дреатин, Чуковезер, Табан, Начево, Камбелевци, Чорул, Ялботина, Цацаровци, Чеканец, М.Белево, Драгоил.

Мл. експерт Борислав Александров – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Драгоман източно от железопътна линия „София – Калотина” и селата Големо Малово,  Раяновци, Мало Малово, Василовци,  Цръклевци.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Приемно време:
гр. Драгоман, приемна в Участък ”Драгоман”, ул. ”Първи май” № 4 /за гр. Драгоман и селата Летница, Прекръсте, Драгоил/ – всеки понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч;

с. Габер, сградата на кметството /за селата Габер, Чорул, Чуковезер, Табан, Камбелевци, Цацаровци, Ялботина, Дреатин, Начево, Чеканец/ - всяки вторник от 13.30ч до 15.00ч;

с. Несла, сградата на кметството /за селата Несла, Владиславци, Вишан, Долно ново село, Круша, Грълска падина, Долна Невля, Горно ново село/ - всеки вторник от 15.30ч до 17.00ч;

с. Калотина, сградата на кметството / за селата Калотина, Беренде, Беренде извор, Чепърлянци, Липинци, Ново бърдо/ - всеки четвъртък от 10.00ч до 11.30ч;

с. Големо Малово, сградата на кметството /за селата Големо Малово, Раяновци, Мало Малово/ - всеки четвъртък от 13.30ч до 15.00ч;

с. Василовци, сградата на кметството /за селата Василовци и Цръклевци/ - всеки четвъртък от 15.30ч до 17.00ч;                                                                

 

За Община Сливница:
Инспектор Лазар Любомиров – ПИ
Обслужва северната част от територията на гр.Сливница с граници на юг ТП 8112; ул.„Патриарх Евтимий”; ул.”Паисий Хилендарски” до коритото на р. Сливнишка река;  р. Сливнишка река.

Мл. експерт Силвия Кръстанова – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Сливница южно от р. Сливнишка река и селата Гълъбовци, Гургулят и Ракита.

Мл. експерт Милена Страшимирова – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Сливница с граници: север – ТП 8112 и ул.„Патриарх Евтимий”,  изток - ул.”Паисий Хилендарски” от пл.”Съединение” до коритото на р. Сливнишка река, юг - р. Сливнишка река; селата Алдомировци,  Братушково, Радуловци, Извор, Бахалин, Бърложница, Драготинци, Пищане, Повалиръж и Пометковци.  


Приемно време:
гр. Сливница, приемна в сградата на община Сливница, пл. ”Съединение” № 1 – всеки понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч;

с. Гълъбовци, сградата на кметството – всеки вторник от 13.00ч до 14.00ч;

с. Гургулят , сградата на кметството – всеки вторник от 14.30ч до 15.30ч;

с. Ракита, сградата на кметството – всеки вторник от 16.00ч до 17.00ч;

с. Алдомировци, сградата на кметството /за селата Алдомировци и Братушково/ - всеки вторник от 10.30ч до 12.00ч;

с. Радуловци, сградата на кметството – всеки четвъртък от 10.30ч до 11.30ч;           

с. Извор, сградата на кметството /за селата Извор и Бахалин/ - всеки четвъртък от 13.00ч до 14.00ч;

с. Бърложница, сградата на кметството – всеки четвъртък от 14.30ч до 15.30ч;

с. Драготинци, сградата на кметството /за селата Драготинци, Пищане и Повалиръж/ – всеки четвъртък от 16.00ч до 17.00ч;

 

За Община Божурище:
Инспектор Виктор Караколев – ПИ
Обслужва селата Гурмазово, Пожарево, Росоман, Златуша, Делян и Мала Раковица

Мл. експерт Станислав Иванов – Мл.ПИ
Обслужва селата Пролеша, Хераково и Храбърско.                                                                                                                                                 

Мл. експерт Христо Христов – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Божурище западно от бул.”Европа” с граница на север – ул.”Гурмазовско шосе”.

Мл. експерт Венцислав Марков – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Божурище северно от ул.”Гурмазовско шосе” и от коритото на р. Гурмазовска река, в частта му от бул.”Европа” в посока североизток.

Мл. експерт Светослав Булвански – Мл.ПИ
Обслужва територията на гр.Божурище източно от бул.”Европа” с граница на север –  р. Гурмазовска река.

Приемно време:
гр. Божурище, приемна в Участък „Божурище”, ж.к.Жилища, бл.1 – всеки понеделник, сряда и петък от 16.00ч до 17.30ч

с. Гурмазово, сградата на кметството – всеки вторник от 13.00ч до 14.00ч.;

с. Пожарево, сградата на кметството – всеки вторник от 14.30ч до 15.30ч.;

с. Златуша, сградата на кметството /за селата Златуша, Росоман, Делян, Мала Раковица/ - всеки вторник от 16.00ч до 17.00ч.

с. Храбърско, сградата на кметството – всеки четвъртък от 13.00ч до 14.00ч.

с. Хераково, сградата на кметството – всеки четвъртък от 14.30ч до 15.30ч.

с. Пролеша, сградата на кметството – всеки четвъртък от 16.00ч до 17.00ч.