МВР

ОД София

 

Новини

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 26 – 30.07.2021 г.

 1. Началник на РУ Ботевград:

 - на 29.07.2021 г. от 10:00 ч. – с. Елов дол , кметство.

 

2. Началник на РУ Годеч:    

- на 29.07.2021 г. от 14:00 ч. – с. Комщица , кметство.

 

3.Началник на РУ Елин Пелин:

- на 30.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Горна Малина, кметство.

 

4. Началник на РУ Етрополе:

- от 15.07.2021 г. до 28.07.2021 – прием на граждани няма да се провежда поради отпуск на началник РУ Етрополе.

 

5. Началник на РУ Ихтиман:

- на 29.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 – с. Белица , кметство.

 

6. Началник на РУ Костенец:

- на 30.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Свети Спас, кметство.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 29.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Богьовци, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп:

 - на 28.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Антон, кметство.

 - на 28.07.2021 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. – с. Душанци, кметство.

 

9. Началник на РУ Правец:

 - на 28.07.2021 г. от 10:30 ч. – с. Осиковица,кметство;

 - на 28.07.2021 г. от 11:00 ч. – с. Осиковска лъкавица, кметство;

 

10. Началник на РУ Самоков:

 - на 30.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Говедарци, кметство.

 

 11. Началник на РУ Своге:

 - на 29.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Реброво, кметство;

 - на 29.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Томпсън, кметство.

 

 12. Началник на РУ Сливница:

 - от 23.07.2021 г. до 08.08.2021 – прием на граждани няма да се провежда поради отпуск на началник РУ Сливница.

 


26 юли 2021

От 13 часа днес до 18 часа в събота се въвежда обходен маршрут за тежкотоварния трафик в участъка от км 30+260 до км 47+060 на автомагистрала „Хемус“

Екипи на Пътна полиция при ОДМВР-София са разположени на точките на отклоняване, като регулират и подпомагат движението

Временната организация на движението се предприема с цел облекчаване на трафика във връзка с извършваните ремонтно-възстановителни дейности в лявата тръба на тунел „Ечемишка“ и ограничаване на предпоставките за пътни инциденти.

За целта, от 13 часа днес до 18 часа в събота тежкотоварният трафик /ППС над 12 тона/ се отклонява в посока Варна при пътен възел „Витинска река“, по път II-17 и път I-1, до пътен възел „Ботевград“.

Екипи на Пътна полиция при ОДМВР-София са разположени на точките на отклоняване, като регулират и подпомагат движението.

В посока София движението на тежкотоварни автомобили ще се пренасочва по същия обходен маршрут за времето от 12 часа в неделя /25 юли/ до 14 часа в понеделник /26 юли/

ОДМВР-София призовава водачите да спазват въведените ограничения и указанията на полицейските служители.

 


23 юли 2021

Срещи на началниците на районни управления на МВР с жителите на малките населени места

График за периода 19 – 23.07.2021 г.

1.Началник на РУ Ботевград:

 - на 22.07.2021 г. от 10:00 ч. – с.Радотина , кметство.

 

2.Началник на РУ Годеч:    

- на 22.07.2021 г. от 14:00 ч. – с.Гинци , кметство.

 

3.Началник на РУ Елин Пелин:

- на 23.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Долна Малина, кметство.

 

4.Началник на РУ Етрополе:

- от 15.07.2021 г. до 28.07.2021 – прием на граждани няма да се провежда поради отпуск на Началник РУ Етрополе.

 

5.Началник на РУ Ихтиман:

- на 21.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 – с. Вакарел , кметство.

 

6.Началник на РУ Костенец:

- на 23.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Пчелин, кметство.

 

7. Началник на РУ Костинброд:

- на 22.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с.Опицвет, кметство.

 

8. Началник на РУ Пирдоп:

 - на 21.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Каменица, кметство.

 - на 21.07.2021 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. – с.Петрич, кметство.

 

9. Началник на РУ Правец:

 - на 21.07.2021 г. от 10:30 ч. – с. Калугерово,кметство;

 - на 21.07.2021 г. от 11:00 ч. – с. Своде,кметство;

 

10. Началник на РУ Самоков:

 - на 23.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Доспей, кметство.

 

  11. Началник на РУ Своге:

 - на 22.07.2021 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. – с. Дружево, кметство;

 - на 22.07.2021 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. – с. Миланово, кметство.

 

 12. Началник на РУ Сливница:

 - на 22.07.2021 г. от 14:00 ч. – с. Гълъбовци, кметство.

           


19 юли 2021

България е основен двигател в най-новата европейска кампания за превенция на трафика на хора с цел сексуална експлоатация #BlindBetting

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора с финансовата подкрепа на EMPACT стартират кампания за превенция на трафика на хора с фокус върху сексуалната експлоатация. #BlindBettingе реализирана от изцяло български екип и се провежда под надслов „Не залагай съдбата си на карта“.Целта е да насочи вниманието на обществото и рисковите групи към методите за въвличане в престъпните мрежи по трафик, както и към разпознаването и подпомагането на жертвите на сексуална експлоатация.

 #BlindBetting включва два видеоклипа, брошура и плакат, създадени от българска рекламна агенция и под режисурата на едно от най-големите имена в рекламната и филмовата индустрия в България и извън нея – Валери Милев. Символиката в превенционните материали представя най-популярния начин за склоняване на млади момичета и въвличането им в експлоатационните мрежи на трафикантите – метода „loverboy“. Жертвите, водени от мечтите си за по-добър живот, залагат на сляпо, а дори понякога и съзнателно избират да предоставят сексуални услуги, без да очакват, че друг ще печели от продажбата на телата им. Изборът им води до насилие, зависимост, срам и страх. Пътят назад е труден, но жертвата трябва да знае, че има хора, които ще са там, за да ѝ помогнат да се възстанови и отново да поеме контрол над живота си.

Кампанията ще се разпространи на територията на 26 европейски държави: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Обединеното Кралство. Всички рекламни материали са адаптирани на официалните им езици са им предоставени за ползване.

На територията на България #BlindBetting ще протече на два етапа– от 28.06 до 31.07.2021 г. и от 18.10 (Европейски ден за борба с трафика на хора) до 30.11.2021 г. Първият етап е насочен към превенция на потенциалните жертви на престъплението – млади момичета и жени от различни социални класи, с различно образование и семейна среда, тъй като всяка една от тях би могла да попадне в ситуация на трафик – без оглед на възраст, социален статус и образованост. Вторият етап е адресиран към ползвателите на сексуални услуги, особено в страните, в които тази дейност е легализирана. Целта е да се повиши тяхната информираност по отношение на трафика на хора, както и ангажираността им в борбата с тази престъпна дейност.

ГДБОП и НКБТХ изказват благодарност на всички партньори - над 20 правителствени и неправителствени организации в България, сред които министерства, агенции, дирекции,  представители на частния сектор, с които споделяме еднакви ценности и се борим за реализирането на общи цели. Всички те изявиха желание и готовност да се включат в #BlindBetting и безвъзмездно да предоставят своята подкрепа за каузата, разпространявайки превенционните материали според възможностите си. С тяхна помощ ще разширим кръга от социално-ангажирани бизнеси и институции с оглед мултидисциплинарното и всестранно противодействие на престъплението трафик на хора.

Активно поддържаме идеята за публично-частните партньорства като един от начините за отстояване на гражданска позиция и за успешно противодействие на трафика на хора, но също и на всяка друга престъпна активност, застрашаваща бъдещето на цялото българско общество.


13 юли 2021