МВР

ОД Силистра

 

Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

1.Заповед № 342з-674 /14.07.2021 г.

2. Приложение №1

3. Приложение №2

4. Приложение №3

5. Технологичен ред УРИ: 342р-2852/28.02.2017 г.