МВР

ОД Силистра

 

Организиране в структурните звена на одмвр-силистра на процедурата за подаване на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал.11 от допк по електронен път и заявяване на начина за получаване на издаденото удостоверение

Заповед относно организиране в структурните звена на ОДМВР-Силистра на процедурата за подаване на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал.11 от ДОПК по електронен път и заявяване на начина за получаване на издаденото удостоверение