МВР

ОД Силистра

 

 

ОДМВР СИЛИСТРА

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)


Контакти:

 

ОДМВР - Силистра, сектор "Пътна полиция"

РУ Дулово

РУ Тутракан 

 

СУМПС на лица

до 58 г.

25

50

СУМПС на лица

от 58 до 70 г.

11

22

СУМПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто

3

6

Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път

Плащане чрез интернет

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Плащане чрез картово разплащане

Плащане във финансово звено на МВР

СУМПС на лица
над 70 г.

Без такса

Без такса

Издаване или подмяна на контролен талон към СУМПС

2

2

Заявление за издаване на СУМПС на български граждани може да се подаде и в РУ при ОДМВР - Силистра по постоянен адрес, в случаите на: подмяна на свидетелство за управление на МПС, поради изтичане на срока на валидност; при вече изтекъл срок на валидност; при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация; при издаване на дубликат при заплатена такса за обикновена услуга.

Във всички останали случаи е необходимо да посетите сектор „Пътна полиция” при ОДМВР - Силистра по Вашия постоянен адрес.

 

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN:

BG35UBBS80023106108408

 

Вашите мнения и въпроси относно СУМПС отправяйте към отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция "Национална полиция"- МВР, гр. София, п.к.1715, бул. Александър Малинов № 1, чрез електронна поща [email protected]

Страница в Административния регистър отговаряща на услуга "Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство"

Страница в Административния регистър отговаряща на услуга "  Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство"