МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - гр. Бойчиновци

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци


Полицейски инспектор
Сергей Любенов МитовОбслужван район:
Адрес на приемната:
гр. Бойчиновци и прилежащото землище
гр. Бойчиновци, ул. “Малчика” №1 ет.1, стая № 3

Приемно време:
Четвъртък от 10 ч. до 12 ч.
Телефони за връзка: 09512 / 220
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел.112