МВР

ОД Монтана

 

РУ Вършец

 

Обслужван район:  

Първи район "Източен" -
цялата територия на гр. Вършец, без кв. "Заножене"  
на запад - ул. "Република" от моста за хижа "Бялата вода" през целия град до района на варниците в землището на с. Стояново, обхваща с. Долна Бяла Речка, Горна Бяла Речка, Долно Озирово и Горно Озирово, кв. "Изток" в гр. Вършец
на север - граничи със с. Пудрия и Врачански балкан
на изток - граничи със с. Лютаджик, РУ Враца и хижа "Пършевица", землището на с. Миланово и с. Ружево от РУ Своге
на юг - граничи със с. Зимевица и Губислав и района на РУ Своге

Първи микрорайон -
градска част от района, на изток от главната улица "Република" в гр. Вършец / без кв. "Заножене" и кв. "Изток" /


 Мл. полицейски инспектор
 Петър Георгиев Гуцин        Адрес на приемна:      РУ Вършец
                                          ул. "Ботуня"№2
        Приемно време:          вторник 13,00 ч. - 15,00 ч.
                                          петък     13,00 ч. - 15,00 ч.
        Тел. за връзка:         с РУ Вършец: 09527/20 90; 22 00;
                                          тел. 112Втори микрорайон - селата Долна Бяла Речка, Горна Бяла Речка и квартал "Изток"


 Младши полицейски инспектор
 Лозан Павлов Николов
 

 приемно време:
 
 с. Долна Бяла Речка - сряда, от 09,30 ч. - 10,30 ч.
 с. Горна Бяла Речка - сряда, от 11,00 ч. - 12,00 ч.  

 


Трети микрорайон - селата Долно Озирово и Горно Озирово

  Младши полицейски испектор
 Лозан Павлов Николов
 
  
 приемно време:
 
 с. Долно Озирово, понеделник - от 13,00 ч. - 15,00 ч.
                             
 с. Горно Озирово,  четвъртък - от 10,00 ч. - 12,00 ч. 
Втори район "Западен" -
на запад - граничи със землището на РУ Берковица и кв. "Цветкова бара", с. Слатина, с. Мездрея, с. Рашовица
на север - граничи със с. Замфирово и с. Пърличево, РУ Берковица и с. Сумер и РУ Монтана
на юг - граничи с билото на Стара планина със с. Чибаовци, с. Гинци и РУ Годеч
на изток - обхваща селата Спанчевци, Драганица, Черкаски, Стояново и кв. "Заножене"

Градската част от района, на запад от главната ул. "Република" в гр. Вършец


 Полицейски инспектор
 Петър Георгиев Гуцин


        Адрес на приемна:      РУ Вършец
                                          ул."Ботуня"№2
        Приемно време:          вторник 13,00 ч. - 15,00 ч.
                                          петък     13,00 ч. - 15,00 ч.
         Тел. за връзка:         с РУ Вършец: 09527/20 90; 22 00;
                                          тел. 112Първи микрорайон - село Спанчевци и кв. "Заножене" в гр. Вършец


   Младши полицейски инспектор
 Детелин Николов Илиев


 с. Спанчевци, сряда - от 09,00 ч. - 11,00 ч.
                             

Втори микрорайон - селата Драганица, Черкаски и Стояново

      Младши полицейски инспектор
  Радослав Лазарянов Миланов 

 

 приемно време:
 
 с. Драганица - четвъртък, от 09,15 ч. - 10,15 ч.
 с. Черкаски -  четвъртък, от 10,30 ч. - 12,00 ч.
 с. Стояново - сряда, от 09,30 ч. - 10,30 ч.
Адрес на приемна:      РУ Вършец
                                 ул. "Ботуня"№2
Приемно време:          вторник 13 - 15 ч.
                                 петък 13 - 15 ч.
Тел. за връзка:           с РУ Вършец: 09527/20 90;22 00; тел. 112