МВР

ОД Кърджали

 

РСПБЗН - Крумовград

Началник
(Съгласно заповед № 1305з-445-11.11.2019 г.)

Мл. инспектор Бисер Митков Петров

приемно време (дни и часове)

Понеделник от 15.00 до 17.00ч.

телефон за контакт

0361/ 69812, 69820, 69801 и 03641 / 72–85

административен пощенски адрес и адрес на електронна поща

гр.Крумовград, ул. "Христо Ботев" № 1 "Б", [email protected]