МВР

ОД Кърджали

 

Проекти и програми

Полицията в училище

„Работата на полицията с училищата” е превантивна програма на ОД на МВР-Кърджали, която се  реализира в 27 учебни заведения в областта от 2000 година. Инициативата включва цикъл от лекции и беседи с учениците от І до Х клас по теми, свързани ролята на полицията за защита живота и здравето на хората, задължението на всички граждани за законосъобразно поведение, проблеми, отнасящи се до личната безопасност, агресията и хулиганството в училищна среда, наркопрестъпността и пътната безопасност.
В реализацията на програмата участват полицейски инспектори, специалисти от Детска педагогическа стая и пътни полицаи, които в своята работа използват богат нагледен материал – фотоалбуми, видеофилми, полицейски униформи и екипировка. В рамките на програмата са проведени състезания по майсторско колоездене, по стрелби, фотоконкурси „Опасните места в моята община”, обучения по безопасно движение на специална площадка със светофар, пътни знаци и маркировка и много други прояви.

19 ное 2014

Детски полицейски академии

Общинска детска полиция в Крумовград

Проектът „Община детска полиция” в РУ-Крумовград стартира на 1 юни 2007 година с финансовата подкрепа на община Крумовград. Децата на възраст 12-13 години бяха подбрани чрез психотест и изпит по физическа подготовка. Програмата включваше изключително разнообразни дейности – запознаване с ролята на полицията и нейната структура, превенция на агресията в училище, обучение по безопасно движение по пътищата, участие  в оперативки на полицията, свързани с престъпления от и срещу деца, обучения по стрелба и бойна подготовка, семинари на различни теми /наркотици, трафик на хора, последици от престъпленията/, спортни състезания. 
Резултати от прилагането на проекта: в локален детски мащаб се пренасят процесите, които протичат  в едно  зряло общество /борбата за повишаване културата на движение по пътищата, борбата с престъпността, корупцията и насилието/, като активно участие взимат самите деца. Формира се активна гражданска позиция, повишава се социалната и правна култура, нещо повече - самите деца чрез споделяне със своите връстници на опита, придобит по време на дейностите по проекта, по един непринуден и неформален начин внушават на околните поведение на нетърпимост към противообществените прояви и противоправни деяния. Професията на полицая се популяризира сред подрастващите по един социално позитивен начин.
През 2013 г. децата, участвали в проекта, бяха абитуриенти. По- голямата част от тях завършиха средното си образование с отличен успех и продължиха образованието си във ВУЗ. Някои избраха професията на полицая за своя съдба и след успешно положени изпити  продължиха обучението си в Академията на МВР.

 

19 ное 2014

Да предадем опит

От няколко години РУ”Полиция” – Кирково е домакин на ученици от СОУ ”Н. Й. Вапцаров” в с. Бенковски по проект на фондация ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ. Организатор на проявата е учителката Милка Хашимова, а полицията е партньор в реализацията.  "Мениджър за един ден" е сред най-популярните инициативи, която се провежда в над сто държави по целия свят и в нея се включват както висши държавни чиновници, така и утвърдени мениджъри в бизнеса и обществения живот.
Акцията се организира под надслов „Да предадем опит, който да вдъхнови младото поколение на Българи, да им помогне да направят бъдещ успешен старт”. Децата се запознават със специфичната дейност на полицията. Опознават особеностите в работата на инспекторите от Детска педагогическа стая при извършени  противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Участват заедно с полицаи в контрола на движението по пътищата. Разследващ полицай им разяснява на едно полицейско дело. Участниците в проекта се запознават и с функциите на началника на районното управление на полицията.

 

19 ное 2014

Млад огнеборец

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”- Кърджали натрупа ценен опит в изграждането и функционирането на МПО “Млад огнеборец”. В отрядите младите огнеборци (на възраст от 10 до 16 години) преминават теоретична и практическа подготовка в областта на пожарната безопасност, провеждат тренировъчна и спортно-състезателна дейност (от 12 до 16 години) и участват в информационно-разяснителни кампании сред населението.
От началото през 1999 година до настоящия момент над 5000 момчета и момичета, преминавайки през тези отряди, се запознаха както с основните правила,  така и с начини за действие и поведение при пожари, бедствия и аварии. Броят на МПО на територията на Кърджалийска област е бил  най –висок през учебната 2007/2008 г.  Със сформирани 41 отряда с 517 ученици,  област Кърджали зае трето място в страната след София-град и Пловдивска област.
Всяка година младите огнеборци провеждат състезания, в които показват спортно-техническите си умения. Надпреварата е в две много технични и атрактивни състезателни дисциплини - “Бойно разгръщане на състезателна пътека” и “400 м щафетно бягане с препятствия”.
Дисциплината “Бойно разгръщане на състезателна пътека” включва четири участъка. През препятствия се построява шлангова линия; по мишена се действа с кофпомпа, като при напълване на съд с вода се задействат звуков и светлинен сигнал; на стойка правилно се подреждат пожарникарски уреди и съоръжения и пак на стойка се изпълняват възли, използвани при извършване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.
Във втората състезателна дисциплина “400 м щафетно бягане с препятствия” едновременно в два съседни коридора отборите преминават през девет на брой участъка с предаване на щафета (струйник). Преодоляват се три препятствия - стойка с летва, стена със стъпала и дървена преграда, на която летвата не трябва да бъде съборена. И в тази дисциплина се изпълнява построяване на гасителна линия. Борави се и с пожарогасител.
Най-доброто класиране на Кърджалийска област на републиканско състезание е през 2004 г. в комплекс „Албена”, когато отборът на СОУ „ Отец Паисий” в село Кирково зае четвърто място в крайното класиране, с равен брой точки с класиралия се на трето място отбор от област Кюстендил. Младите огнеборци от Кирково получиха и приз ”Отряд-любимец на публиката”. През 2013 г. отрядът на МПО „Млад огнеборец” от ОУ „Хр.Смирненски” в село Мост, община Кърджали,  се  класира на седмо място на републиканските състезания. Отбори от област Кърджали  са били  канени многократно да участват в традиционния есенен турнир за преходната купа „Юлиян Манзаров” в гр. Ловеч.               

19 ное 2014