МВР

ОД Кърджали

 

Обществени поръчки, възлагани по чл.20 ал.1 т.4 от ЗОП и чл.20 ал.6 от ЗОП