МВР

ОД Кърджали

 

Сектор "Пътна полиция" в ОДМВР-Кърджали

TRAFFIC POLICE SECTOR

Регистрация на пътни превозни средства

Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Прекратяване на регистрация на превозно средство с писмено заявление от собственика
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Монтаж на регистрационни табели
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица
Служебно прекратяване на регистрация на пътно превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство

Административни услуги за водачи на моторни превозни средства

Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС
Издаване на контролен талон
Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Подмяна на свидетелство за управление на МПС от друга държава
Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

Други услуги

Изготвяне на писмено становище по проекти
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация на извършваната дейност
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Информация за предоставяните административни услуги

Специфична информация за предоставяне на административни услуги по Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата
Specific information for administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act and under Road Traffic Act 

За повече информация:

Началник на сектор "Пътна полиция" – 0361/69-652

Регистрация на пътни превозни средства – 0361/69-616, 0361/69-617
Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства – 0361/69-615 и 0361/69-625
Издаване на наказателни постановления – 0361/69-619

Издаване на фишове – 0361/69-645

Адрес: гр. Кърджали, ул. "Осми март" № 57