МВР

ОД Кърджали

 

РСПБЗН - Кърджали

Началник

Главен инспектор Митко Борисов Николов

приемно време (дни и часове)

Понеделник от 15.00 до 17.00ч.

телефон за контакт

0361/ 62731, 0361/ 69335

административен пощенски адрес и адрес на електронна поща

6600, гр. Кърджали, ул. “Георги Кондолов” № 26, [email protected]