МВР

ОД Кърджали

 

Обяви и конкурси

Втори търг с тайно наддаване за продажба на употребявана извънщатна автомобилна техника, предоставена за управление на ОДМВР-Кърджали

На основание на заповед с рег. № 8121з-1344/20.11.2019г. на Министъра на ВР е обявен втори търг с тайно наддаване за употребявана извънщатна автомобилна  техника. Търгът ще се проведе на 11.12.2019г.  от 10:30 ч. в пресцентър на ОДМВР- Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България” №39.

Желаещите да участват в търга следва да внесат депозитна вноска в размер на 10 % от началната тръжна цена на техниката по набирателната сметка на ОДМВР- Кърджали: IBAN BG 32 RZBB 9155 3320 0373 14   BIC код  RZBBBGSF   Банка „Райфайзенбанк“,Кърджали. Всеки кандидат прилага към офертата за участие удостоверение за банкова сметка.

Техниката ще бъде изложена за оглед 7 работни дни от 02.12.2019г. до 10.12.2019г. от 10:00 ч. – до 12:00 ч. на  адрес:  гр. Кърджали, ул. „Осми март” №57

Оферти се приемат от 9.00 до 17.00 ч. на 10.12.2019 г.

За информация: 0361/69455; 0361/69673

25 ное 2019