МВР

ОД Кърджали

 

РУ Джебел

Район "Север", включва северната част на гр.Джебел от ул."Еделвайс" и селата Каменяне, Папрат, Мишевско, Църквица, Тютюнче, Цвятово, Купците, Софийци, Плазище, Щерна, Вълкович, Чакалци и Слънчоглед.
Адрес: гр.Джебел, РПУ Джебел
Телефон: 2113
Приемни дни:  Понеделник: 14-16ч., Сряда: 09-11ч., Петък: 14-16ч.

Район "Юг", включва южната част на гр.Джебел от ул."Еделвайс" и селата Припек, Устрен, Генерал Гешево, Жъладово, Добринци, Контил, Ридино, Козица, Лебед, Рогозче, Великденче, Душинково, воденичарско, търновци, Телчарка и Казаците.
Адрес: гр.Джебел, РПУ Джебел
Телефон: 2113
Приемни дни:  Понеделник: 09-11ч., Сряда: 13.30-15.30ч., Петък: 09-11ч.