МВР

ОД Кърджали

 

СИГНАЛ за корупция на служител от МВР

 

                                                       ДО
                                                       ……………………………………
                                                       ……………………………………
                                                       ……………………………………
 

                                                 СИГНАЛ
                                  За корупция на служител на МВР


От…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
/име, презиме, фамилия, адрес, телефон за връзка/

Данни за служителя, които са ви известни
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.........................................................……………………………………………………………………………………………
/име, презиме, фамилия, длъжност, служба/

Моля опишете събитието подробно, като посочите, дата, час, място, свидетели, обстоятелства
за корупционното поведение на служителя

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Дата
Гр.