МВР

ОД Кърджали

 

Районно управление - Джебел

 „РУ - Джебел обслужва територията на община Джебел. Община Джебел е разположена в Източните Родопи на площ от 229.16 кв.км. Отстои на 285 км от столицата гр. София и на 20 км от областния център - гр. Кърджали. Общината е с административен център гр.Джебел и има 48 населени места, обособени в 38 кметства. Най-близките сухопътни гранични пунктове с РГърция и РТурция се намират на около 40 км – ГКПП „Маказа” и на около 150 км ГКПП „Капитан Андреево” и ГКПП „Капитан Петко Войвода”. На изток общината граничи с община Момчилград, на северозапад с община Ардино, на югозапад с община Неделино, на запад с община Златоград, на север с община Кърджали, на юг с община Кирково. Релефът на община Джебел е ниско планински и хълмист. Територията на община Джебел изцяло попада във водосборния басейн на река Върбица /десен приток на р.Арда/.

 

Адрес: гр.Джебел, ул."Антарктида" № 1
Телефон: 03632/2113 и 0361/69023.
Приемен ден на Началник РУ
понеделник - от 14 до 16 часа
петък - от 10 до 12 часа”