МВР

ОД Кърджали

 

Технически спецификации за обществени поръчки за публично обсъждане