МВР

ОД Кърджали

 

Областна дирекция на МВР - Кърджали

Електронни услуги

По електронен път на email [email protected] можете да подадете следните документи:

       
1.Заявление по Закона за достъп до обществената информация – електронен подпис не се изисква.

2.Жалби, сигнали. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

3.Сигнали за корупция. Анонимни сигнали не се разглеждат.