МВР

ОД Кърджали

 

Приемни на ръководството и на началници на структурни звена в ОД на МВР-Кърджали

Директор: сряда от 14 до 16 часа.
Зам.директор – вторник от 14 до 16 часа.
Началник на сектор “Пътна полиция” – всеки ден без понеделник от 10 до 11 часа.
Началник на звено “Човешки ресурси” – всеки ден в рамките на работното време от 8,30 до 17,30 часа.
Началник на група “Миграция” – сряда от 16 до 17,30 часа.
Началник на сектор “Български документи за самоличност” – всеки ден от 11 до 12 часа и от 14 до 15 часа.
Началник на РУ-Кърджали – вторник и четвъртък от 11 до 12 часа.
Началник на РУ-Момчилград – вторник от 10 до 12 часа.
Началник на РУ-Крумовград – вторник и четвъртък от 11 до 12 часа.
Началник на РУ-Ардино – сряда от 10 до 12 часа.
Началник на РУ-Джебел – понеделник  от 14 до 15 часа, петък от 10 до 12 часа.
Началник на РУ-Кирково – вторник и четвъртък от 14 часа.