МВР

ОД Кърджали

 

Районно управление - Ардино

РУ - Ардино обслужва територията на община Ардино.
Община Ардино  е разположена е върху територия от 338,8 km2, което е 10,6 % от територията на област Кърджали и 0,3% от тази на страната. Населените места са 53. На изток граничи с общините Кърджали и Джебел, на запад - с общините Баните и Мадан от област Смолян, на север - с Черноочене, а на юг - с община Неделино от област Смолян. Общината е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи.
По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции. Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра - Кърджали и Смолян, осъществявани чрез третокласния път Смолян-Рудозем-Кърджали, пресичащ територията на общината в паралелно направление.
Местоположението на общината между двата ГКПП- „Рудозем-Ксанти” и „Маказа” я превръща във важен транзитен коридор за преминаване съответно от ГКПП „Рудозем-Ксанти” към Кърджали и Черноморието, и от „Маказа” към Смолян и вътрешността на Родопите.


Адрес: гр.Ардино, ул."Бор" № 2
Телефон: 03651/4102, 03651/4103

Приемни дни на Началник РУ
сряда - от 10 до 12 часа