МВР

ОД Кърджали

 

Справочник

Областна дирекция на МВР-Кърджали 

Адрес:

Гр.Кърджали-6600
Бул.“България“ №39
Тел: централа - 0361/ 69 699.

Работно време:

Понеделник-петък: 8,30-12 часа; 13,00 - 17,30 часа.
Структурните звена, обслужващи граждани, работят без прекъсване на обяд.

E-mail: [email protected]

Електронен адрес за подаване на сигнали по Закона за движение по пътищата: [email protected]

 Важни телефони

Директор – 0361/ 69 251.
Зам.-директор – 0361/ 69 545.
Пресцентър и връзки с обществеността - 0361/ 61 509, 0361/ 69 281.
Пътна полиция:  началник – 0361/ 69 652, Регистрация на ППС – 0361/ 69 616, Приемане на документи за издаване на свидетелства за правоуправление – 0361/ 69 625, Административно-наказателна дейност- 0361/ 69 619.
Български документи за самоличност – 0361/ 69 208.
Миграция – 0361/ 69 473, 69 472, 69 272.
Отдел "Административен" - началник, 0361/ 69 444.
Човешки ресурси – 0361/ 69 444, 69 479.
Охрана на обществения ред, териториална полиция и контрол на общоопасните средства - 0361/69 245.
Координация и административно обслужване – 0361/ 69 437.
Планиране и управление на бюджета  - 0361/ 69 480.
Управление на собствеността и социални дейности – 0361/69 455, 69 550.
Служител, отговарящ за жалбите и сигналите – Станимира Павлова, 0361/69 437, e-mail:[email protected].
Служител, отговарящ за достъпа до обществена информация – Мариана Петрова, 0361/69 470, e-mail: [email protected].

Централа на ОД на МВР-Кърджали – 0361/69 699.

Оперативна дежурна част ОД на МВР-Кърджали – 0361/69 323.
Оперативна дежурна част на РУ-Кърджали – 0361/69 623.
Оперативна дежурна част на РУ-Момчилград – 03631/61-11, 61-12.
Оперативна дежурна част на РУ-Крумовград – 03641/71-50, 71-51.
Оперативна дежурна част на РУ-Кирково – 03679/21-11.
Оперативна дежурна част на РУ-Джебел – 03632/21-13.
Оперативна дежурна част на РУ-Ардино – 03651/41-02, 41-03.
Началниците на полицейските управления се избират чрез Оперативните дежурни части.

Банкова сметка на името на ГД "Национална полиция"-МВР - за глоби за нарушения на ЗДвП, установени с фиш на място, или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за установено административно нарушение.

BIC код: UBBSBGSF
IBAN: BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

Банкови сметки на ОД на МВР-Кърджали

IBAN BG57RZBB91553120037317; BIC RZBBBGSF (Райфайзенбанк) – за плащания по Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР - по Закона за българските лични документи, по ЗДвП, по Закона за чужденците в Република България.
      
IBAN BG32RZBB91553320037314;   BIC RZBBBGSF (Райфайзенбанк) - събират се гаранции на задържани лица; депозити за участие в търгове.

Плащания могат да се извършват с дебитна или кредитна карта на мястото на извършване на услугата чрез ПОС терминални устройства.