МВР

ОД Кърджали

 

РУ Кирково

 Микрорайоните Кирково, Чакаларово и Фотиново

Адрес: с. Кирково, ул. "Димитър Благоев" № 34
            Телефон: 03679/21-11
            Приемни дни:  Понеделник: 10-12ч., Четвъртък: 10-12ч.
           
Адрес: с. Чакаларово, сградата на кметството, 1 етаж.
            Телефон: 03678/21-11
 Приемни дни:  Вторник: 10-12ч., Петък: 10-12ч.

Адрес: с. Фотиново, ул."Константин Фотинов" № 13
            Телефон: 03679/21-11
            Приемни дни:  Понеделник 10-12ч., Вторник: 14-16ч.,Четвъртък 14-16ч., Петък: 10-12ч.
                                   
          Микрорайоните Бенковски, Горски извор, Добромирци, Дрангово

Адрес: с. Бенковски, ПУ Бенковски
          Телефон: 03679/21-11
          Приемни дни: Вторник: 10-12ч., 14-16- с.Бенковски, сряда 10-12ч. - в кметството на с.Добромирци, 13-15 ч.-в кметството на с.Дрангово, петък 10-12ч- с.Бенковски,10-12ч в кметството на с.Горски извор, 13-15ч. в кметството на с.Дрангово, 14-16ч. в кметството на с.Пресека
 
            Микрорайоните Тихомир, Чорбаджийско

Адрес: с.Чорбаджийско, ул. "Георги Димитров" № 5, вх. 1, ет. 2
            с.Тихомир, ул. "Възрожденска" № 2, ет. 1
            Телефон: 03679 21-11 и тел.0884 623874
            Приемни дни: Понеделник: 14-16ч. –с.Чорбаджийско, 09-11ч.- с.Тихомир, Вторник 10-12 ч. и 14-16ч.- с.Чорбаджийско, Четвъртък: 10-12ч.- с.Чорбаджийско, 14-16ч. с.Тихомир, петък 14-16ч.- с.Чорбаджийско