МВР

ОД Кърджали

 

Районно управление - Кирково

РУ - Кирково обслужва територията на община Кирково.
Общината се състои от общинския център с. Кирково и 46 кметства, обединяващи 73 населени места. Разположена е в югоизточната Гюмюрджинско-Мъглижка област на Източните Родопи на 594 кв. км. Тя обединява четири микрорайона - Кирково, Чорбаджийско, Бенковски и Фотиново. Преобладава предимно пресеченият полупланински терен със средна надморска височина над 600 м. Граничи с общините Крумовград - на изток, Златоград - на запад, Джебел и Момчилград - на север. Южната й граница с Република Гърция е пресечена от прохода Маказа.


Адрес: с.Кирково
Телефон: 03679/2111

Приемни дни на Началник РУ
вторник - от 14 до 16 часа
петък - от 14 до 16 часа