МВР

ОД Кърджали

 

Районно управление - Крумовград

РУ - Крумовград обслужва територията на община Крумовград.
Общината има 79 населени места. На изток граничи с общините Ивайловград и Маджарово, на запад - с Кирково и Момчилград, на север - с Кърджали и Стамболово, а на юг - с Република Гърция. Общата територия на общината е 843,320 кв.км. Обищинският център Крумовград е отдалечен от столицата на 310 км и от областния център Кърджали на 48 км. Най-близкият граничен сухопътен пункт е ГКПП "Масаз", отстоящ на 56,6 км. Най-близкият воден граничен пункт е Бургас, отстоящ на 310 км от Крумовград. Най-близкият ЖП възел е Момчилград, отстоящ на 32 км.

 

Адрес: гр.Крумовград, пл."България" № 16
Телефон: 03641 / 71-50, 03641 / 71-51
Приемни дни на Началник РУ
понеделник - от 11 до 12 часа
четвъртък - от 11 до 12 часа