МВР

ОД Кърджали

 

Структура и щат на Областна дирекция на МВР гр.Кърджали

ЩАТ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - КЪРДЖАЛИ