МВР

ОД Кърджали

 

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП