МВР

ОД Хасково

 

Условия за подаване на заявление за издаване на СУ на МПС в РУ

1. В РУП област Хасково се подават заявления за издаване на СУМПС  само при подмяна поради изтичане на срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга.
2. При подаване на за явлението трябва да представите следните документи:
      • платена такса;
      • старото свидетелство за управление на МПС;
      • контролен талон;
      • карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от ТОЛЕК или ТЦЛЕК. Документите трябва да бъдат в оригинал
3. В РУ се подават заявления САМО за обикновена поръчка. Заявления с платена такса за бърза услуга се подават в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
4. Ако е изгубен/откраднат предходния документ СУМПС или контролен талон, заявлението се подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
5. Ако има промяна на постоянен адрес и предходният документ СУМПС е издаден от друг град, заявлението задължително се подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
6. При първоначална регистрация /първо СУМПС/ заявлението задължително да подава в сектор “Пътна полиция” /КАТ/.
7. Не се подновява СУМПС след приемане на документите и когато след
справка в сектор ”Пътна полиция” - Хасково се установи, че на водача са отнети всички контролни точки, има неплатени глоби по ЗДвП или не са представени изискваните документи.