МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен – Главен инспектор Здравко Божидаров Тодоров

Zdravko Bozhidarov Todorodv

Завършил е висше образование през 2000 г. във ВИПОНД – МВР гр. София, факултет ПАБ по специалност „Пожарна и аварийна безопасност”, образователно-квалификационна степен „бакалавър“. През 2006 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” в Технически университет – гр. Варна по специалността „Бизнес информационни системи”.

Назначен е в системата на МВР през 2000 г.

От 19.02.2019 г. е преназначен на длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 263;

Деловодство: 064/864 276;

Административен пощенски адрес: п. к. 5800, гр. Плевен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 31;

Адрес на електронна поща: [email protected]