МВР

ОД Кърджали

 

Новини

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти, паспорти и свидетелства за управление на МПС могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност ; Препоръчваме електронните услуги на МВР за улеснение на потребителите

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти, паспорти, свидетелства за управление на МПС/ във всяко едно от звената "БДС" на територията на областта. Това може да бъде направено и преди изтичане на срока на валидност на документите.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена "БДС", както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното "БДС", където е подадено заявлението.


Справки за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачените документи.

20 яну 2020

Главен инспектор Александър Узунов оглавява РУ-Кърджали

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 30.03.2021 г. за началник на РУ-Кърджали е преназначен главен инспектор Александър Узунов. Днес директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев представи новия началник пред ръководния състав на най-голямото полицейско управление в областта при спазване на противоепидемичните мерки.
Главен инспектор Александър Узунов има близо 18 години професионален опит в системата на МВР, придобит в направлението по противодействие на криминалната престъпност в няколко Районни управления. През 2011 година заема ръководна длъжност като началник на група в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Областната дирекция, от 2014 година ръководи група по същото направление в РУ-Кърджали. През 2020 година оглавява сектор „Криминална полиция“ в РУ-Кърджали.
Завършил е бакалавърска степен във факултет „Полиция“ в Академията на МВР и магистърска степен по мениджмънт.

 


31 мар 2021

Сектор „Български документи за самоличност“ в ОД на МВР-Кърджали ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни лични карти, да упражнят правото си на глас на изборите за Народно събрание

В седмицата преди 4 април 2021 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. В ОД на МВР-Кърджали е създадена следната организация за работа:
На гражданите, подали вече заявление за нова лична карта до 29.03.2021 г., ще бъде ускорено издаването й до края на тази работна седмица. На гражданите, подали заявление за нова лична карта от 30.03.2021 г., ако пожелаят, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
Във връзка с провеждането на избори за Народно събрание сектор „Български документи за самоличност“ в Кърджали и паспортните звена в Районните управления на МВР в областта ще работят: на 3.04.2021 г. – от 8,30 до 17,30 часа, на 4.04.2021 г. – от 8,30 до 19,30 часа, като заявления ще се приемат до 19 часа.

 


29 мар 2021

Директорът на ОД на МВР-Кърджали с благодарствен адрес за доблестна постъпка на трима ученици

Благодарствен адрес е изпратен до директора на ПГТХВП „Св.св.Кирил и Методий“ в Момчилград за достойна постъпка на трима ученици от гимназията. Директорът на ОД на МВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев изказва похвала и благодарност към осмокласниците Джан Мехмед, Гьокай Ибрам и Еседжан Мехмедали, които намерили дебитна карта на улица в града и я предали в РУ-Момчилград. Собственичката на документа е издирена от полицейски служители и картата е върната. В благодарствения адрес старши комисар Щерьо Милчев изтъква, че честността и почтеността винаги заслужават уважение и са достоен пример за подражание. Поздравления са отправени към родителите и учителите на децата за изградената здрава ценностна система и пожелания за успехи в обучението и възпитанието.


22 мар 2021

МВР открива телефонна линия, на която да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на министерството в изборния процес

От 8.03.2021 г. до 05.04.2021 г. в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.  Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.
Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.


10 мар 2021

Пролетното засушаване е рисков фактор за пожари

РДПБЗН с препоръки за предотвратяване на този вид произшествия

С настъпването на пролетното засушаване се усложнява и противопожарната обстановка в областта.
По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса.
Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места като контейнери, сметища, площадки за отпадъци и други подобни. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари.
Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи.
Само за изминалата седмица на територията на област Кърджали са възникнали общо 6 пожара в сухи треви и отпадъци.
Служителите от РДПБЗН – Кърджали напомнят на жителите и гостите на областта, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!

За недопускане на пожари следва да се спазват следните противопожарни правила:

1. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара върху значителни площи.
2. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.
3. Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
4. Никога не оставайте запален огън без наблюдение!
5. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
6. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.
7. Не палете огън в гората освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън, се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.

Ако забележите признаци на пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112!
Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

РДПБЗН- КЪРДЖАЛИ
За повече информация:
www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm


08 мар 2021