МВР

ОД Кърджали

 

Новини

Важна информация за гражданите при издаване на български лични документи

Лични карти и паспорти могат да се подменят и преди изтичане на срока на валидност

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Кърджали, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на територията на областта.         
Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.           
Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.


Справка за натовареността по Районни управления на МВР в областта при приемане на заявления - в прикачения документ.

20 яну 2020

121 жители на населени места в Община Джебел подадоха заявления за лични документи на мобилни екипи от сектор "БДС"

Две мобилни станции с осем служителки от сектор “Български документи за самоличност“ приеха заявления за лични карти, паспорти и свидетелства за правоуправление на МПС на жители от 10 населени места в Община Джебел. От изнесената услуга  на 12 февруари се възползваха 121 граждани от селата Припек, Устрен, Ямино, Лебед, Генерал Гешево, Желъдово, Добринци, Великденче, Илийско и Рогозари след предварителна заявка и организация за работа на място.  Служителите от сектор „БДС“ приеха заявления за 92 лични карти, 45 паспорта и 3 свидетелства за правоуправления на МПС, като беше осигурена възможност за плащане на услугите през ПОС терминални устройства. Специалната организация за изнесени мобилни екипи за приемане на заявления за лични документи спестява на гражданите време и средства, като осигурява възможност обслужването да се извърши в ненатоварените периоди. До края на месеца се организира такъв вид услуга във фирми в Кърджали.
Телефоните за подробна информация и заявки за приемане на заявления за лични документи по институции, предприятия и населени места: 0361/ 69 208 и 0361/ 69 355.

На снимките: Моменти от работата на мобилните станции на сектор „БДС“ в населените места в Община Джебел.

14 фев 2020

Екип на сектор „БДС“ с мобилна станция прие 25 заявления за лични документи в областната администрация в Кърджали

Гражданите могат да подменят личните си документи и преди изтичане на срока на валидност

Мобилна станция на сектор „Български документи за самоличност“ работи днес в областната администрация в Кърджали. Служителите от сектора приеха 25 заявления за издаване на лични документи на работещи в областната администрация и членовете на техните семейства. Заявени бяха обикновени поръчки за 14 лични карти и 11 паспорта, петима водачи на МПС се възползваха от възможността да подменят свидетелствата си за правоуправление. На място в областната администрация беше осигурена възможност за плащане на услугите чрез ПОС терминално устройство. 
На 12 февруари 2020 г. два екипа с мобилни станции на сектор „Български документи за самоличност“ ще приемат заявления в няколко населени места в Община Джебел по предварително направена заявка.
ОДМВР-Кърджали напомня на гражданите, че могат да подменят личните си документи преди изтичане на срока на валидност без ограничения. Обслужването на гражданите се извършва без прекъсване от 8,30 часа до 17,30 часа всеки работен ден. Създадена е организация за прием на документи чрез мобилни станции във фирми, институции, учреждения, населени места след заявка в сектор „БДС“. Освен работещите в съответната организация заявления за лични документи могат да подадат и членовете на техните семейства.
Телефони за заявки: 0361/ 69 208, 0361/69 355.

На снимките: Работният процес в областната администрация в Кърджали.

 

11 фев 2020

Жълт код за застудяване: мерки за безопасност при ниски температури и валежи от сняг

Във връзка с обявения жълт код за снеговалежи на 5.02.2020 г. са възможни екстремно ниски температури, усложняване на метеорологичната обстановка, снегонавявания (преспи), обледявания, снежни виелици и бури. Това може да доведе до проблеми с транспорта, електроснабдяването, телекомуникациите и водоподаването, които могат да затруднят или поставят в рискова ситуация живота на много хора. 
За избягване, преодоляване и миниминизиране на негативните последици в такива ситуации, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали препоръчва следните мерки за защита и правила за поведение:

• Ако Ви предстои пътуване, преди тръгване се запознайте със синоптичните прогнози в медиите. При прогноза за влошаване на времето, отложете пътуването, ако не е наложително – част от пътищата могат да се окажат затворени.
• Проверете дали имате достатъчно гориво, подходящи гуми, достатъчно и качествен антифриз, надежден акумулатор, вериги, въже, резервна гума, лопатка, фенерче, брадвичка, зареден мобилен телефон (препоръчителна е и заредена допълнителна батерия), радиоприемник и храна.
• По възможност ползвайте магистрални или първокласни пътища (те се разчистват приоритетно), макар и да се удължава пътят ви. Карайте внимателно, особено когато минавате покрай сгради, електропроводи, дървета или изпреварвате химикаловози (вкл. газо- или бензиновози) и тирове.
• Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, съобщете на телефон 112 и маркирайте мястото, така че да се вижда добре отдалече.
• В случай, че затънете в навявания от сняг, избягвайте непрекъсната работа на двигателя на празен ход. Завържете дреха с ярък цвят на антената на колата си или на близко дърво/стълб, за да бъдете забелязани.
• Окажете помощ на изпаднали в беда, при възможност и желание вкл. с храна и подслон. Измръзналите части на тялото се разтриват (може и със спирт, но не със сняг). При по-тежки измръзвания или при хора с лошо оросяване на крайниците е необходимо транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
• Не спирайте да почивате на открито, освен в населени места или крайпътни заведения и мотели. Ако обстановката се усложнява, се препоръчва да преустановите пътуването, като спрете за подслон в най-близкото населено място.
• Хронично болните хора следва предварително да се запасят с необходимите им животоспасяващи лекарства.
• Почистването на комини посредством запалване на нафталин в печките е опасно и вредно.
• Ползваните за отопление електрически уреди трябва да задължително стандартни.
• Водомерите следва да са зазимени навреме и по подходящ начин. Размразяването на замръзнали водопроводни тръби да не се извършва с открит огън.
• Осигурете необходимото количество и вид фураж за селскостопанските животни, както и храна за домашните си животни.

Ако Ви потрябва помощ, съобщете на тел. 112. 

04 фев 2020

Пожарите през зимния сезон: Горят комини и контейнери

От началото но отоплителния сезон 2019-2020 г. на територията на област Кърджали са възникнали общо 45 пожара пряко свързани със сезона. От тях 43 са без материални загуби – най често запалване на комини и контейнери за смет. Пожарите с материални загуби са 3, при които са унищожени: 230 кв.м покривни конструкции, домашно имущество, бяла, черна и компютърна техника, 50 кв.м опушени стени и тавани.
При възникналите пожари няма загинали и пострадали граждани.  
Основна причина за възникването на тези пожари е неправилното ползване на отоплителни и нагревателни уреди и небрежност при боравене с открит огън.

Ръководството на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Кърджали отправя апел към гражданите и гостите на областта да спазват противопожарните правила, а именно:

• Използвайте изправни и стандартни отоплителни уреди.
• Не разпалвайте печките на твърдо гориво с лесно запалими течности (бензин, нафта и др.).
• Разполагайте печките и димоотводните тръби на безопасно разстояние (най-малко 1 метър) от горими конструкции.
• В никакъв случай не оставяйте без наблюдение включени отоплителни прибори, особено в присъствието на деца и трудноподвижни възрастни хора. Изключете уредите, преди да излезете или си легнете.
• Горимите материали, включително и дървата за горене, следва да бъдат поставени на безопасно разстояние от печката.
• Сушенето на дрехи и материали да става на разстояние, изключващо възможността за запалването им.
• Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел там, където има горими отпадъци.


При  евентуално възникване на пожари незабавно позвънете на телефон 112.


За повече информация: www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm

29 яну 2020