МВР

ОД Бургас

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН)

 

Директор на РДПБЗН

комисар Васил Василев

приемен ден: сряда от 09:00 до 11:00 часа

телефон за контакт: 056/856220

 

8000 гр. Бургас, ул. „Александър Велики” № 37 Б

e_mail: [email protected]