МВР

ОД Бургас

 

РУ Поморие

Разпределение на териториите обслужвани от полицейски инспектори и младши полицейски инспектори от група „Охранителна полиция” при РУ Поморие


 

Началник група – старши инспектор Симеон Симеонов

приемен ден - четвъртък от 10.00часа до 12.00часа


 

1. Георги Камов - Полицейски инспектор 

Район на обслужване - Старата част на гр. Поморие източно от ул. „Булаир” 

Приемна - РУ Поморие 

тел. градска линия  0596 / 3-73-27
тел. по МВР 55327

 


2. Добромир Стефанов - Младши полицейски инспектор

 Район на обслужване - част от старата и централна част на гр. Поморие при граници: ул. "Булаир" / вкл. четните номера /, ул. „Солна” /изкл. кв. „Свобода”, ул. Емона”, „Поморийско езеро”, местност  „Косата”,  северна плажна ивица до кръстовището на ул. „Европа” и ул. „Проф. Стоянов”, ул. Проф. Стоянов” – нечетни номера, ул. „Сливница” – четни номера / в участъка от ул. Солна” до ул. „ Кн. Борис”. Ул. „Кн. Борис” в участъка от №87 до №65 и ул. „Калоян”/ четни номера/ в участъка от ул. „Кн. Борис” №65 до ул. „Яворов” №42

Приемна -РУ Поморие 

тел. градска линия 0596 / 3-73-28
тел. по МВР 55 328

 


3. Димитър Муджуров - Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване -   гр. Поморие при граници плажна ивица в участъка – ул. „Кн. Алексъндър Батенберг” №53 и ул. "Цар Петър", ул. "Крайбрежна" / вкл. №49/, ул. "Европа" /до кръстовището с ул. "Проф. Стоянов"/, ул. "Проф. Стоянов" /четните номера/, ул. "Солна" / нечетните номера, до кръстовището с ул. "Цар Петър" /.

Приемна -РУ Поморие 

тел. градска линия  0596 / 3-73-27
тел. по МВР 55327

 


4. Петър Горенов - Младши полицейски инспектор  

Район на обслужване -   ул. „Булаир” /нечетните номера южно от ул. "Княз Борис І"/, ул. „Яворов” / от №58 вкл /, ул. „Княз Борис І”  /нечетните номера от №111 вкл/, кв. „Св. Георги” /вкл. четните номера на ул. "Манастирска" и южно/, вкл. ВПД Сарафово, с. Каменар.

Приемна -РУ Поморие 

тел. градска линия 0596 / 3-73-26
тел. по МВР 55326

 


5. Пламен Опнаков - Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване -  ул. „Булаир” /вкл. "Общински пазари”/, ул. "Княз Борис І" /вкл. четните номера"/, кв.''Свобода” кв."Све¬ти Георги" /северно от ул. "Манастирска" /вкл. нечетните номера/, кв."Север", гр. Ахелой. 

Приемна -РУ Поморие

Сграда кметство Ахелой

тел.градска линия  0596 / 3-73-28
тел. по МВР 55328

 


6. Осман Хасан - Полицейски инспектор 

Район на обслужване -  Гр. Каблешково и селата Дъбник, Страцин,  Косовец, Белодол, Порой, Гълъбец, Козичено, Горица, Лъка, Александрово, Медово, Габерово, Бата. 

Приемна - Участък Каблешково 

тел.градска линия 05968 / 22-87
тел.по МВР 55320

 

7 Христо Петров -  Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване -  Гр. Каблешково, с. Лъка, с. Александрово, с. Дъбник, с. Габерово 

Приемна -в сградата на съответното кметство 

 


8. Милен Петров - Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване -   С. Порой, с. Гълъбец, с. Горица, с. Козичено 

Приемна- в сградата на съответното кметство 


 

9. Александър Милев - Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване -  С. Медово, с. Бата, с. Страцин, с. Косовец, с. Белодол 

Приемна - в сградата на съответното кметство