МВР

ОД Бургас

 

 Началник група „Охранителна полиция” старши инспектор Ниязи Мехмед

тел. градска линия  05944 / 63 78 

тел. по МВР  56 382

 

 Район “Изток”  

1. Ангел Каменов - Полицейски инспектор

Обслужва целия район „Изток”

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Руен – понеделник 14-16 ч.

с. Д. Поляна - вторник 14-16 ч.

с. Сини рид - сряда 10-12 ч.

с. Просеник - 10-12 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

Обслужва: с. Добра Поляна, с. Каменяк, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Мрежичко

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Добра поляна - понеделник 10-12 ч.

четвъртък и петък 14-16 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56 - 382

Обслужва: с. Сини рид, с. Припек, с. Подгорец, с. Рожден, с. Рудина

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Сини рид - сряда 10-12 ч.

петък 10-12 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56 - 382

2. Стоян Демирев - Младши ПИ

Обслужва: с. Просеник, с. Преображенци, с. Ръжица, с. Разбойна

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Просеник - вторник и четвъртък  10-12 ч.

петък- 14-16 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56 - 382

 

3. Мустафа Мехмед - Младши ПИ

Обслужва: с. Руен, с. Снягово, с. Ябълчево

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Руен - вторник 14-16 ч.

 сряда и петък 10-12ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

 Район Запад  

4. Мустафа Мустафа - Полицейски инспектор  

Обслужва целия район „Запад”

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Вресово - петък 10-12 ч.

с. Люляково - вторник, четвъртък 10-12 ч.

с. Трънак - четвъртък 14-16 ч.

петък 10-12 ч.

с. Дъскотна - сряда 10-12 ч.

четвъртък 14-16ч.  

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

 

Обслужва: с. Дъскотна, с. Планиница, с. Вишна, с. Ясеново, с. Речица, с. Снежа, с. Заимчево

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Дъскотна - понеделник и петък 14-16 ч.

сряда 10-12 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

Обслужва: с. Вресово, с. Зайчар, с. Шиварово, с. Череша, в.з. Китка

Приемна стая, приемен ден и час:

 с. Вресово - понеделник 14-16 ч.,

вторник 14-16 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56- 382

5. Зенун Мустафа - Младши ПИ

Обслужва: с. Трънак, с. Добромир, с. Струя, с. Билка, с. Соколец, с. Каравельово, с. Дропла

Приемна стая, приемен ден и час:

с. Трънак - понеделник, четвъртък 14-16 ч.

 вторник 10-12 ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

6. Красимир Момчев - Младши ПИ

Обслужва: с. Люляково, с. Скалак, с. Рупча, с. Листец

Приемна стая, приемен ден и час:

с.Люляково - вторник 10-12 ч.

петък 14-16ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56-382

 КОС 

7. Хасан Мехмед - Младши ПИ РУ-Руен

Вторник и четвъртък - 08.30- 17.30ч.

Градска линия - 05944 / 63-78

По МВР 56- 382

Забележка: след работно време и празнични дни РУ-Руен се обслужва от ОДЧ-Айтос  тел. 055822260.