МВР

ОД Бургас

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас -Заповед № 8121К - 4851/25.11.2016г.

Обявяване на конкурс
за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас


     На основание член 156, алинея 1, алинея 5 и алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
І. ОБЯВЯВАМ
конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Бургас за вакантни изпълнителски длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел “Разследване”
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 6 (шест) вакантни длъжности.

Заповед № 8121К-4851 / 25.11.2016г.

Списък на допуснатите кандидати

Резултати от "Проверка на специфичните знания"

Резултати от етап "Психологично изследване" - 1 част

Резултати от етап "Психологично изследване" - 2 част

Класиране и Крайно класиране