МВР

ОД Бургас

 

РУ Малко Търново

Разпределение на териториите обслужвани от „Териториална полиция” при РУ М.Търново

 

1. Руси К.Стояново Мл.ПИ 

Обслужва район: гр.М.Търново

Приемен адрес: гр.М.Търново, ул.»България» общ. пазар
 
Сл. тел. 05952/3019

 

2. Яни Н. Николов Мл.ПИ 

Обслужва район: с. Звездец
 
Приемен адрес: с.Звездец, ул.»П. Нива» №5-кметсво
 
Сл. тел. 05952/3019

 

3. Тодор Н.Тодоров Мл.ПИ

Обслужва район: с.Граматиково

Приемен адрес: с.Граматиково, ул.»В.Левски» №34 

Сл. тел. 05952/3019