МВР

ОД Бургас

 

За областта

       

Бургаска област е най-голямата област по територия в Република България, с площ: 7 б08 кв.км. В нея влизат общините: Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец, Руен, Сунгурларе и Камено. На изток областта граничи с Черно море по протежение на 187 км., на юг с Република Турция 107 км., на север с Варненска и Шуменска област, а на запад с Ямболска и Сливенска област.
По данни от последното преброяване на населението в областта живеят над 440 000 души в 257 населени места - 16 града и 241 села. Над половината от тях живеят в Бургаска община, а над 230 000 души в гр. Бургас / четвърти по големина в страната/.


 

Преобладаваща част от населението на областта са българи. Компактни маси български турци живеят в Руенска община / около 30 000 души/, както и в Айтоска и Сунгурларска общини. В Карнобатска и Сунгурларски общини живеят компактни маси каракачани / около 1 000-2 000 души/. Население от гръцки произход има в крайморските градове: Созопол, Поморие, Несебър, Бургас. В Бургас живеят и няколкостотин арменци и евреи. На територията на областта има и около 30 000 роми, най-много в Бургас, Айтос и Камено.

В областта са силно развити животоосигуряващи отрасли на националната икономика: "ЛУКойл - Нефтохим" Бургас, Машиностроителни заводи в Бургас, предприятия на дървопреработването, хранително-вкусовата и леката промишленост в Бургас, Карнобат, Айтос и Средец. В селското стопанство преобладава растениевъдството и зърнопроизводството, месното и млечно животновъдство - в планинските и полупланински региони на Стара планина и Странджа, лозарството - в Общини Поморие, Сунгурларе и Бургас, както и тютюнопроизводството в общини Руен, Айтос и Сунгурларе.

 

 

Туризмът е един от основните отрасли на икономиката на областта. По Южното Черноморие е разположен най-големият в страната туристически комплекс "Слънчев бряг", ваканционните селища "Дюни" и "Елените", курортните градове: Несебър, Созопол, Приморско и Царево.

 

 

На територията на областта са развити всички основни видове транспорт - сухопътен (международен път Е 87, главни и второстепенни пътища), железопътен - основната ж.п. линия София – Бургас, въздушен - аерогара Бургас, морски. Бургаското пристанище е най-голямото в страната.