МВР

ОД Бургас

 

РУ 05 Бургас

Разпределение  на териториите, обслужвани от полицейски и младши полицейски инспектори от група "Териториална полиция" в Пето РУ при ОДМВР Бургас.


 

НАЧАЛНИК ПЕТО РУ – БУРГАС

ГЛ. ИНСПЕКТОР  ГЕОРГИ ИЛИЕВ

Приемен ден всеки вторник от 15.00 до 17.00 часа

Телефон - 056856774

 

НАЧАЛНИК СЕКТОР КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ, ПЕТО РУ – БУРГАС

ГЛ. ИНСПЕКТОР  МИХАИЛ СТОИЛОВ

Приемен ден всяка сряда от 15.00 до 17.00 часа

Телефон - 056856548

 

НАЧАЛНИК СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ, ПЕТО РУ – БУРГАС

ГЛ. ИНСПЕКТОР  ЖИВКО ЕНЕВ

Приемен ден всеки четвъртък от 15.00 до 17.00 часа

Телефон - 056856641

 

 

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

Ж.К. ”ЛАЗУР”

1. Йордан Будуров - полицейски инспектор - тел.  056 856 502
2. Димитринка Владева – мл. полицейски инспектор - тел. 056 856 582
3. Иван Панчуков – полицейски инспектор - тел. 056 856 532
4. Павел  Палов – полицейски инспектор - тел.  056 856 581

Осъществяват прием в сградата на ПЕТО РУ - БУРГАС


Ж.К. „ЗОРНИЦА”

1.Диан Манолов -  полицейски инспектор
Приемна - ж.к. „Зорница”, бл.47 ТД „Изгрев” -тел. 056 856 474
  

2.Ефтим Ефтимов - полицейски инспектор
Приемна - ж.к. „Зорница”,бл.47,  ТД „Изгрев” -тел. 056 856 474

Ж.К.”ИЗГРЕВ”

1. Слави Богданов – полицейски инспектор -тел. 056 85 6530
2. Тодор Тахтаджиев - младши полицейски инспектор -тел. 056 856 530
3. Мавроди Мавродиев – полицейски инспектор - тел. 056 856 593
4. Димитър Пенков-полицейски инспектор -  тел. 056 856 594

Приемна – ж..к. „Изгрев”, бл.53, до вх. 8, ж.к. „Изгрев”, в ЦДГ срещу бл.16

 
„5 – ТИ, 9 - ТИ КМ., ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“

1.ИНСПЕКТОР Кръстьо Комитов - полицейски инспектор - тел. 056 856 583


КВ.”САРАФОВО”

1.Николай Караколев - полицейски инспектор - тел. 056 856 518
Приемна - Кметство Сарафово
 
2.Георги Калудов – младши полицейски инспектор  – тел. 056 856 518
Приемна - Кметство Сарафово


КВ.”РУДНИК”, КВ.”ЧЕРНО МОРЕ, С. БРЯСТОВЕЦ и С. ДРАГАНОВО

1.Георги Перифанов - полицейски инспектор- тел.  056856597
Приемна - кметство кв. „Черно море”, кв. „Рудник”, с. Брястовец и с. Драганово
  

2.Трендафил Димитров - младши полицейски инспектор- тел.  056856597
Приемна - кметство  кв.” Черно море”, кв.”Рудник”, с. Брястовец и с. Драганово