МВР

ОД Бургас

 

РУ Средец

 

Разпределение на териториите обслужвани от полицейски инспектори (ПИ) и младши полицейски инспектори (МлПИ) от група „Териториална полиция” при РУ Средец.

Началник група „Криминална полиция”  старши инспектор Никола Маринов Николов – тел. 05551/6203 
Началник група „Охранителна полиция” старши инспектор Минко Запрянав Чолаков – тел. 05551/6204

 

1. Симеон Илиев Стаев - Полицейски инспектор

Район на обслужване - Западната част на гр. Средец и селата Белила, Проход, Бистрец, Кубадин, Драка, Радойново, Вълчаново, Сливово, Синьо Камене, Гранитец.

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
2. Петко Иванов Иванов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Западната част на гр. Средец. 

Приемна: РУ Средец 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

  
3. Кирил Михайлов Станчев - Полицейски инспектор

Район на обслужване - селата: Дебелт, Драчево, Дюлево, Суходол, Орлинци, Загорци, Малина, Зорница, Светлина 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия  05551/7003, 05551/6211

 
4. Стамат Николов Стаматов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - селата: Дебелт, Драчево. 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
5. Николай Михов Михов - Полицейски инспектор

Район на обслужване - Източната част на гр. Средец и селата: Факия, Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Голямо Буково, Кирово, Белеврен, Граничар, Богданово, Варовник, Пънчево, Росеново.

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
6. Стоян Янев Моллов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Източната част на гр. Средец и село Росеново.

Приемна: РУ Средец. 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 7. Станиимир Георгиев Сунгов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - селата Суходол, Орлинци, Загорци, Малина, Зорница. 

Приемна:в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211