МВР

ОД Бургас

 

РУ Средец

 

Разпределение на териториите обслужвани от ПИ и МлПИ от група „Териториална полиция” при РУ Средец.

Началник група „КП”  старши инспектор Константин Неделчев Тодоров – тел. 05551/6203 
Началник група „ОП”  старши инспектор Минко Запрянав Чолаков – тел. 05551/6204

 

1. Симеон Илиев Стаев -Полицейски инспектор

Район на обслужване - Западната част на гр. Средец и селата Белила, Проход Бистрец, Кубадин, Драка, Радойново, Вълчаново, Сливово, Синьо Камене, Гранитец 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
2. Петко Иванов Иванов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Западната част на гр. Средец и селата Белила, Проход Бистрец, Кубадин, Драка, Радойново, Вълчаново, Сливово, Синьо Камене, Гранитец 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 3. Иван Бонев Колев - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Селата Белила, Проход Бистрец, Кубадин, Драка, Радойново, Вълчаново, Сливово, Синьо Камене, Гранитец 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия  05551/7003, 05551/6211

 
4. Кирил Михайлов Станчев - Полицейски инспектор

Район на обслужване - селата: Дебелт, Драчево, Дюлево, Суходол, Орлинци, Загорци, Малина, Зорница, Светлина 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия  05551/7003, 05551/6211

 
5. Стамат Николов Стаматов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - селата: Дебелт, Драчево, Дюлево, Суходол, Орлинци, Загорци, Малина, Зорница, Светлина 

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
6. Николай Михов Михов - Полицейски инспектор

Район на обслужване - Източната част на гр. Средец и селата: Факия, Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Голямо Буково, Кирово, Белеврен, Граничар, Богданово, Варовник, Пънчево, Росеново

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 
7. Николай Андонов Рангелов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Източната част на гр. Средец и селата: Факия, Момина Църква, Горно Ябълково, Долно Ябълково, Голямо Буково, Кирово, Белеврен, Граничар, Богданово, Варовник, Пънчево, Росеново

Приемна: в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

 8. Стоян Янев Моллов- Младши полицейски инспектор

Район на обслужване - Източната част на гр. Средец и с. Росеново 

Приемна:в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211

  9. Станимир Георгиев Сунгов - Младши полицейски инспектор

Район на обслужване -  селата Суходол, Орлинци, Загорци, Малина, Зорница  

Приемна:в кметствата на населените места 

тел. градска линия 05551/7003, 05551/6211