МВР

ОД Бургас

 

РУ Карнобат

Разпределение на териториите, обслужвани от полицейски и младши полицейски инспектори от група „Охранителна полиция” при РУ Карнобат

 

Началник група „Охранителна полиция” Костадин Георгиев Бозуков – тел. 0559/22503; тел. по МВР 56372; 

 

1. Петър Димитров Димитров - Полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – бул.”9-ти Септември”, река “Порой”, старият път за Ж.П. гара Карнобат;

на запад – местността “Дренака” и прилежащото землище на гр.Карнобат;

на север – ПСБ”Лукойл”- Карнобат

на юг – кв.”Красно село”.                                                                  

Приемна – в работно помещение №23 в сградата на РУ- Карнобат, ул.”Алекси Нейчев” № 10. 

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

2. Жечко Желчев Желев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: гр.Карнобат

на изток – бул.”9-ти Септември”, река “Порой”, старият път за Ж.П. гара Карнобат;

на запад – местността “Дренака” и прилежащото землище на гр.Карнобат;

на север – Нефтобаза Карнобат

на юг – кв.”Красно село”. 

Приемна – в работно помещение № 23 в сградата на РУ Карнобат, ул.”Алекси Нейчев” № 10 тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

  
3. Живко Весков Стойчев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – ДЗС;

на запад – бул. ”9-ти Септември”, река “Порой”, старият път за Ж.П. гара Карнобат;

на север – Ж.П. гара Карнобат

на юг – кв. ”Люляци” и прилежащото землище на гр. Карнобат.

Приемна - гр. Карнобат, ул.”Дебър” № 14

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР 56372

 

4. Желязко Делчев Ценов – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – ДЗС;

на запад – бул. ”9-ти Септември”, река “Порой”, старият път за Ж.П. гара Карнобат;

на север – Ж.П. гара Карнобат

на юг – кв.”Люляци” и прилежащото землище на гр.Карнобат.

Приемна - гр. Карнобат, ул.”Дебър” № 14

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР 56372

 

  
5. Халид Шабан Хюсеин – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: Детелина, Крушево и Аспарухово, Соколово, Драгово, Хаджиите, Козаре

Приемна - с.Соколово - в сградата на кметството

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

6. Антон Ангелов Вълчев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: Мъдрино, Невестино, Сигмен, Раклица, Глумче, Зимен и Кликач

Приемна - с. Кликач - в сградата на кметството

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

7. Йордан Димитров Будуров - Полицейски инспектор

Район на обслужване: Драганци, Екзарх Антимово, Житосвят, Сърнево, Черково и Смолник

Приемна - с. Екзарх Антимово – в сградата на кметството 

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

8. Пламен Неделчев Русев – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: Искра, Огнен, Венец, Крумово Градище и Церковски

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372

 

9. Павел Иванов Желев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: Екзарх Антимово, Добриново, Сан Стефано, Железник, Деветак и Деветинци

Приемна - с. Екзарх Антимово – в сградата на кметството

Приемна - с. Деветак - в сградата на кметството

тел. градска линия 0559/22503;

тел. по МВР  56372