МВР

ОД Бургас

 

РУ Карнобат

Разпределение на териториите, обслужвани от полицейски и младши полицейски инспектори от група „Охранителна полиция” при РУ Карнобат

 

1. Петър Димитров Димитров - Полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – бул.”9-ти Септември”, река “Порой”, нов път за ЖП гара Карнобат;

на запад – местността “Дренака” и прилежащото землище на гр.Карнобат;

на север – ПСБ ”Лукойл”- Карнобат, жилищна зона ЖП – гара Карнобат;

на юг – кв.”Красно село”.                                                                  

Приемна – в работно помещение №23 в сградата на РУ- Карнобат, ул.”Алекси Нейчев”, № 10. 

тел. градска линия: 0559/22503

тел. по МВР  56372

 

2. Жельо Минчев Фотев – Полицейски инспектор

Район на обслужване: гр.Карнобат

на изток – бул.”9-ти Септември”, река “Порой”, нов път за Ж. гара Карнобат;

на запад – местността “Дренака” и прилежащото землище на гр.Карнобат;

на север – Нефтобаза Карнобат, жилищна зона ЖП – гара Карнобат;

на юг – кв. ”Красно село”. 

Приемна – в работно помещение № 23 в сградата на РУ Карнобат, ул.”Алекси Нейчев”, № 10

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР  56372

 

3. Жечко Желчев Желев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: гр.Карнобат

на изток – бул.”9-ти Септември”, река “Порой”, нов път за Ж.П гара Карнобат;

на запад – местността “Дренака” и прилежащото землище на гр.Карнобат;

на север – Нефтобаза Карнобат, жилищна зона ЖП – гара Карнобат

на юг – кв.”Красно село”. 

Приемна – в работно помещение № 23 в сградата на РУ Карнобат, ул.”Алекси Нейчев” № 10

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР  56372

 

  
4. Стоян Петров Куршумов – Полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – Землището на град Карнобат, кв. „Люляци“

на запад – ул. „Кирил и Методий“ – ул. „Димитър Благоев“;

на север – ГП I-6 в района МБАЛ „Карнобат“ до землището на град Карнобат

Приемна - гр. Карнобат, ул.”Дебър” № 14

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР 56372

 

 

5. Желязко Ценов – Полицейски инспектор

Район на обслужване: гр. Карнобат

на изток – ул. „Кирил и Методий“ – ул. „Димитър Благоев“;

на запад – бул. ”9-ти Септември”;

на север – бул. „Москва“ в района от бул. „9-ти Септември“ до светофар, сграда на ЖП гара

Карнобат, Северна индустриална зона (прилежаща).

Приемна - гр. Карнобат, ул.”Дебър” № 14

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР 56372

 

  
6. Халид Шабан Хюсеин – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: с. Детелина, с. Крушево, с. Аспарухово, с. Соколово, с. Драгово, с. Хаджиите, с. Козаре, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Сигмен, с. Раклица, с. Глумче, с. Зимен и с. Кликач

Приемна – в сградата на кметствата

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР  56372

 

7. Пламен Неделчев Русев – Младши полицейски инспектор 

Район на обслужване: с. Искра, с. Огнен, с. Венец, с. Крумово Градище, с. Церковски,

с. Драганци, с. Житосвят, с. Сърнево, с. Черково, с. Екзарх Антимово  и  с. Смолник

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР  56372

 

8. Павел Иванов Желев – Младши полицейски инспектор

Район на обслужване: с. Екзарх Антимово, с. Добриново, с. Сан Стефано, с. Железник, с. Деветак, с. Деветинци, с. Драганци, с. Житосвят, с. Сърнево, с. Черково  и  с. Смолник

Приемна - с. Екзарх Антимово – в сградата на кметството

Приемна - с. Деветак - в сградата на кметството

тел. градска линия 0559/22503

тел. по МВР  56372